Hendriksen kwartiermaker voor solidaire advocatuur

Oud-algemeen deken Walter Hendriksen is door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aangesteld als kwartiermaker om de samenwerking tussen de commerciële en sociale advocatuur te verstevigen. Hendriksen, advocaat-partner bij Van Doorne, brengt in het overleg met vertegenwoordigers van grote kantoren ideeën in over vormen van samenwerking.

Delen:

Hendriksen kwartiermaker voor solidaire advocatuur
Walter Hendriksen (Van Doorne)

Dat blijkt uit het antwoord van de NOvA op vragen van Mr. over de oproep van minister Dekker (Rechtsbescherming) die vindt dat commerciële advocatenkantoren sociale rechtshulp moeten verlenen. Dekker wil ze daartoe desnoods dwingen. De minister vroeg zich op 20 januari tijdens overleg met de Tweede Kamer af waarom er niet meer onderlinge solidariteit is binnen de advocatuur. “Meer gemengde praktijken, zoals die er vroeger waren. Ik zie dat sporadisch.” Als positieve uitzondering noemde hij de samenwerking tussen Houthoff en Meesters aan de Maas, waarover mr-online in 2018 berichtte.

Initiatieven

Walter Hendriksen bekleedt de functie van kwartiermaker sinds februari 2020. Door corona hebben de gesprekken tijdelijk stilgelegen, maar die worden nu hervat. De NOvA ziet een toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij de sociale advocatuur, zegt een woordvoerder. “Deze kantoren zien de noodzaak om een bijdrage te leveren aan de toegang tot het recht nu het stelsel al jaren onder grote druk staat en veel sociale kantoren het moeilijk hebben.” De woordvoerder wijst erop dat er diverse initiatieven bestaan op dit vlak. Hij noemt als voorbeeld dat advocaat-stagiairs van grote kantoren ingezet worden bij sociale kantoren, zoals dat ook gebeurt bij Houthoff. “Deze advocaat-stagiairs leveren daarmee een bijdrage aan de sociale praktijk en doen proceservaring op onder begeleiding van een sociaal advocaat.”

Overheidstaak

De NOvA is wel van mening dat het in stand houden van een toegankelijk stelsel van gefinancierde rechtsbijstand primair een overheidstaak is die is vastgelegd in de Grondwet. “De toevoegingspraktijk vereist specifieke competenties, ervaring en een kennis van het sociale domein en betrokken instanties,” zegt de woordvoerder. “Advocaten die op toevoegingsbasis werken, moeten naast de kwaliteitsvereisten die de NOvA stelt ook voldoen aan de inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. De sociaal advocaat beschikt daardoor over kennis, expertise en specifieke omgangsvaardigheden die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn bij advocaten die in de commerciële praktijk werken.”

Managing partners

Minister Dekker riep de advocatuur in november 2018 al op meer onderlinge solidariteit te tonen. Hij kondigde aan in gesprek te gaan met commerciële advocatenkantoren. In reactie daarop betoogden managing partners van grote kantoren dat een goed werkend stelsel van rechtsbijstand de advocatuur als geheel aangaat, maar dat de overheid in eerste instantie verantwoordelijk is.

Managing partner Petra Zijp van NautaDutilh zei daarover: “Een dergelijke kernverantwoordelijkheid kan de Staat niet afschuiven op private partijen.” Ze trok een vergelijking met de discussies rondom het lerarentekort. “Dat ouders, als de nood aan de man is, gevraagd wordt bij te springen is begrijpelijk en velen doen dat gelukkig ook, maar een structurele oplossing is dat natuurlijk niet.”

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven