Eerste Kamer der Staten-Generaal zoekt een

Casusonderzoekers vanaf ca. 18 uur per week

Deel deze vacature:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

De Eerste Kamer heeft op 23 maart 2021 de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC) ingesteld. Het onderzoek van de POC zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie. Het gaat er vooral om dat duidelijk wordt waar in de keten van wetgeving naar beleid naar effecten en ervaringen van burgers haperingen optreden en wat het parlement kan doen om zulke haperingen te voorkomen of te redresseren. De commissie gaat zich met haar onderzoek richten op vier domeinen: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie.

De commissie wordt ondersteund door een staf die deels uit vaste medewerkers van de Kamer bestaat en deels uit externe, bijvoorbeeld bij de Kamer gedetacheerde, onderzoekers die casusonderzoek verrichten. De casusstudies worden uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de commissie gepubliceerd.

Voor deze commissie zoekt de Eerste Kamer vier tot acht casusonderzoekers (één of twee per casus). De onderzoekers vormen samen met onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. (Ashley) Terlouw een multidisciplinair team, waarin bij voorkeur empirisch geschoolde juristen maar ook rechtssociologen en bestuurskundigen met een juridische inslag een plek kunnen vinden.

Functieomschrijving

De Eerste Kamer heeft een wetgevingsonderzoek voor ogen, waarin grondigheid en zorgvuldigheid voorop staan. De parlementaire onderzoekscommissie voert dit onderzoek uit aan de hand van het vastgestelde onderzoeksvoorstel, waarin de doelstelling, onderzoeksvraag en deelvragen zijn omschreven. Als casusonderzoeker verricht je onderzoekswerkzaamheden ter ondersteuning van de parlementaire onderzoekscommissie. Je verdiept je in de specifieke onderwerpen van een van de vier domeinen van het onderzoeksvoorstel (arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie).

De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • Literatuurstudie o.b.v. bestaand empirisch onderzoek;
  • Uitvoeren van één van de vier casusstudies;
  • (Mede) voorbereiden van voorgesprekken en uiteindelijk openbare gesprekken met door de commissie te bepalen personen;
  • (Mede) opstellen van conceptteksten voor het onderzoeksrapport.

Over deze werkzaamheden en de resultaten daarvan stem je intensief af, zowel met het team als met de commissieleden zelf. Er wordt gewerkt in teams van onderzoekers en commissieleden (portefeuillehouders) die zich gezamenlijk verdiepen in een van de vier domeinen.

De casusonderzoekers vormen een uitbreiding van het al bestaande team. Dit team wordt aangestuurd door een griffier en onderzoekscoördinator en bestaat uit een stafmedewerker, een informatiespecialist en een communicatieadviseur.

Functie-eisen

Je bent analytisch, nieuwsgierig en politiek en bestuurlijk sensitief. Je kunt je snel verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en bent vaardig en proactief in het formuleren, uitdragen en verdedigen van analyses, adviezen en ideeën. Daarnaast heb je goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, opereer je met tact en ben je flexibel. Ook sta je open voor feedback, beschik je over reflecterend vermogen en werk je graag onder druk. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Wat neem je mee?

  • Expliciete kennis en ervaring op één van de vier domeinen (arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie) in relatie tot de onderzoeksvragen en discriminatiegronden, waarbij een onafhankelijke positie als onderzoeker geborgd is;
  • Gezien het karakter van dit parlementaire onderzoek, nl. wetgevingsonderzoek, is het van belang dat je bekend bent met diverse onderzoeksmethoden en –technieken en ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek;
  • Inzicht in en gevoel voor politieke, maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
  • Aantoonbare ervaring met analyse en oordeelsvorming en het vertalen daarvan naar heldere adviezen en teksten;
  • Aantoonbare ervaring met het schrijven van rapportages over complexe (politieke, bestuurlijke en juridische) kwesties.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring en varieert van €3.256,32 tot

€5.671,10 bruto (schaal 11 of 12, afhankelijk van ervaring) op basis van een 36-urige werkweek. Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Het betreft een tijdelijke functie, bij voorkeur vanaf 1 juni 2021, voor de duur van het parlementaire onderzoek, naar inschatting een kalenderjaar. Het dienstverband bestaat uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en kan ook op detacheringsbasis worden ingevuld. De omvang kan in overleg worden bepaald maar is minimaal 0,5 fte. Eventueel is tussentijdse aanpassing van de arbeidsduur mogelijk.

Informatie

Voor algemene informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Candacé van der Bijl (commissiegriffier), via telefoonnummer: 06-51662644.

Voor specifieke vragen over de functie-eisen kun je contact opnemen met Ashley Terlouw (onderzoekscoördinator), via telefoonnummer: 024-3612789.

Je kunt je motivatiebrief en CV tot en met maandag 10 mei 2021 mailen naar sollicitaties.eerstekamer@rijksoverheid.nl

 

Deel deze vacature:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Geplaatst op: 28 april 2021
Verloopdatum: 10/05/2021

Vacaturekenmerken

Branches

Functie type

Praktijkgebieden

Dienstverband

Tijdelijk

Aanstelling

Fulltime, Parttime

Opleidingsniveau

WO

Locatie

Den Haag

Provincie

Zuid-Holland

Salarisindicatie

€3.256,32 tot €5.671,10 bruto

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top