Mr. van de maandag: Reinier van Zutphen

Reinier van ZutphenMr. van de dag is Reinier van Zutphen (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak). Van Zutphen houdt vandaag de jaarrede voor de jaarvergadering van de NVVR.

Wat is de centrale stelling van uw jaarrede?

Officieren van justitie en rechters zijn vooruitstrevende mannen en vrouwen die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen in de maatschappij waarvan zij deel utimaken. Het thema van het congresvan dit jaar ‘… en niets dan de waarheid’ wordt in de jaarrede ook in verband gebracht met de verwachtingen waaraan de rechterlijke macht als staatsmacht heeft te voldoen. De centrale thema’s die de NVvR heeft gekozen, geven kansen om de noodzaak van een onafhankelijke rechterlijke macht te onderstrepen. De NVvR is een vooruitstrevende beroepsorganisatie (en vakbond) die wars is van naar het verleden lonkende sentimenten. De NVvR zal tonen dat zij in de discussies die over het functioneren van de rechterlijke macht worden gevoerd, gezaghebbend is. De NVvR wil dat kwaliteit van rechtspraak vooropstaat bij het doorvoeren van vernieuwingen in de organisatie. Vernieuwingen moeten altijd leiden tot effectievere en tijdigere beslissing van zaken die aan rechters en officieren worden toevertrouwd. De rechterlijke macht zou een voorbeeld moeten zijn voor de uitvoerende en wetgevende macht als het gaat om de kernwaarden van de democratie waar de rule of law als leidend principe is aanvaard.

Wat is daarvan de relevantie voor het recht?

Zo hoogdravend als de stelling hiervoor ook moge klinken zo basaal is de uitwerking daarvan in de praktijk. Het gaat om rechtspraak met een begrijpelijke motivering binnen redelijke termijn door benaderbare magistraten die weten uit te leggen waarom zij beslissen zoals zij doen. Rechtspraak zorgt ervoor dat het maatschappelijk verkeer kan voortgaan en dat samenleven van mensen (en van bedrijven) mogelijk blijft.

Tot welke aanbevelingen komt u?

Rechters en officieren, sta voor uw zaak. Wat wij (aan recht) vinden, moet steeds passen in de samenleving waarin wij een spilfunctie uitoefenen. Voor de NVvR betekent dat: laat steeds opnieuw zien wat die spilfunctie is en weersta druk die aan die spilfunctie tornt.

Is de tekst van uw jaarrede te downloaden of te bestellen, en zo ja, waar?

Enige dagen na het uitspreken van de jaarrede kan deze worden nagelezen op de website van de NVvR: http://www.nvvr.org/.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn leermeester is prof. mr Jack ter Heide.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1401 BW (oud).

Welk wetsartikel het slechtst?

Ik zal de innerlijke waarde of billijkheid der wet niet beoordelen (artikel 11 Wet Algemene bepalingen).

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn reizen als appelrechter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba naar Philipsburg en Oranjestad leverden iedere maand (vlieg)hoogtepunten van ten minste enige duizenden voet op. Hoogtepunten die op een individuele zaak zien, wil ik niet benoemen. Wie de NJ leest, kent die zaken vaak toch wel.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Naast de verplichte, dagelijkste raadpleging van de Raad en onze site van rechtspraak.nl surf ik graag naar de sites van het HvJEG, van de ERA in Trier en van de Judiciary of England and Wales.

Welk boek las u het laatst?

Van veel boeken die ik recent las of inkeek, heeft het boek Tea-Bag van Henning Mankell (een cadeautje van een collega die het vreemdelingenrecht beoefent) veel indruk gemaakt.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Niet zo’n goed idee die meermanscellen. Ik ben ook na mijn veroordeling liever op mezelf.

Weet u een goede Mr. van de Dag? Mail ons: redactie@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven