OMG! SATUDARAH VERBODEN

In Nederland kennen we het recht tot vereniging (artikel 8 Grondwet). Een beperking van dat recht is te vinden in artikel 2:20 lid 1 BW. Daarin wordt namelijk bepaald dat de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verboden kan verklaren en ontbinden. Op 18 juni 2018 maakte de rechtbank Den Haag met betrekking tot Satudarah gebruik van die bevoegdheid. Exact één jaar later (op 18 juni 2019) bevestigde het gerechtshof Den Haag dat oordeel. Satudarah ging in cassatie.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
OMG! SATUDARAH VERBODEN

Op 12 juni 2020 (waarom niet op 18 juni?) verscheen in deze kwestie de conclusie van advocaat-generaal Assink (ECLI:NL:PHR:2020:593). In zijn conclusie die niet veel langer is dan een snelrechtcolumn − de conclusie telt slechts 71 pagina’s − adviseert de AG het cassatieberoep te verwerpen. In feite komt die conclusie er derhalve op neer dat Satudarah een club van motorrijdend geboefte is of is geweest. Blijken de rechtbank en het hof toch gelijk te hebben… Dat had ik nooit gezocht achter deze club van zwartgejackte brommerliefhebbers.

De procedure van artikel 2:20 lid 1 BW betreft een civielrechtelijke procedure. Namens Satudarah wordt gesteld dat in die procedure niettemin het strafrechtelijk bewijsrecht zou moeten worden toegepast met alle daarbij behorende waarborgen voor een eerlijke procedure. Er zou sprake zijn van vervolging (‘criminal charge’) in de zin van artikel 6 EVRM. In zijn goed onderbouwde conclusie − AG, vergeef mij mijn eerdere plagerijen − laat de AG vrijwel de gehele literatuur en rechtspraak die bestaat over verboden verenigingen de revue passeren. De AG wijst erop dat het beweerdelijke criminal charge-karakter van artikel 2:20 lid 1 BW niet volgt uit rechtspraak van het EHRM. Eén criterium voor het aanmerken van een procedure als een vervolging in de zin van artikel 6 EVRM betreft het in het nationale recht als ‘strafrechtelijk’ gekwalificeerd worden van die procedure. Daaraan wordt niet voldaan. Een ander criterium betreft de aard van de overtreding. Het EHRM let daarbij vooral op het punitieve of afschrikwekkende karakter van de sanctie die aan de overtreding is verbonden. Satudarah stelt dat de volledige verwijdering van de rechtspersoon uit het rechts- en maatschappelijk verkeer moet worden beschouwd als het van overheidswege doden van die persoon, althans het opleggen van een levenslange gevangenisstraf (!). De AG gaat gemotiveerd niet mee in dat betoog.

Vanwege onder meer geweldsdelicten verbood de rechter eerder al OMG’s (‘Outlaw Motorcycle Gangs’) als de Bandidos, Hells Angels en No Surrender. Gesteld dat Satudarah ook na cassatie verboden blijft, waar kun je dan nog als motorliefhebber met je gelijkgestemde vrienden terecht als je eens even lekker wilt knokken? Ik adviseer eens navraag te doen bij de plaatselijke boksclub.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top