OSR Juridische Opleidingen

OSR vernieuwt óók op didactisch vlak

OSR juridische opleidingen vindt het belangrijk om haar cursusaanbod te blijven vernieuwen. Regelmatig verschijnen er dan ook nieuwe cursussen met actuele onderwerpen. Maar wist je dat we ook actief bezig zijn om te vernieuwen op didactisch vlak? We hebben namelijk een uitgesproken visie op leren die als uitgangspunt geldt voor de wijze waarop we onze opleidingen vormgeven. Zo beogen wij onze opleidingen praktijkgericht en interactief in te steken. Ook hechten we veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Als onderwijskundige is het mijn taak om de visie op leren uit te dragen en de kwaliteit van het onderwijs te borgen. In dit artikel neem ik je graag mee in een aantal didactische ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Scheppen van verwachtingen

De kwaliteit van het ontwerp van een cursus wordt in grote mate bepaald door de afstemming tussen de leerdoelen, de werkvormen en de (eventuele) toetsmethoden. Leerdoelen zijn daarbij het startpunt. Een leerdoel is simpel gezegd een omschrijving van hetgeen een cursist aan het einde van de cursus kent of kan. Leerdoelen geven cursisten helderheid over hetgeen zij in de cursus kunnen verwachten. Zo wordt het voor cursisten ook makkelijker om een cursus te kiezen die aansluit op hun leerbehoeften. Ook helpen leerdoelen docenten bij het selecteren van de juiste werkvormen. Een duidelijke formulering van de leerdoelen is daarom erg belangrijk. Onlangs heb ik een workshop gegeven aan collega’s over het formuleren van leerdoelen. We zijn nu bezig om de leerdoelen van onze cursussen stap voor stap onder de loep te nemen en deze scherper te formuleren.

Kijk maar eens naar het voorbeeld van de leerdoelen van de Basiscursus AVG in de praktijk. Zie je het verschil?

Basiscursus AVG in de praktijk

Leerdoelen oud:

  • Je hebt een goed beeld van de AVG
  • Je kent alle belangrijke onderdelen van de nieuwe privacyregels
  • Je hebt handvatten waarmee je de AVG kan toepassen in je organisatieLeerdoelen nieuw:
  • Je kunt de gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens sinds de intrede van de wet AVG benoemen;
  • Je kunt adviezen geven over privacykwesties aan de hand van de uitgangspunten van de wet AVG.

Praktijkgericht aan de slag

Als de leerdoelen eenmaal helder geformuleerd zijn, dan is het tijd om de werkvormen te selecteren. Veel cursussen bij OSR zijn vrij kennisintensief van aard. Bij een kennisintensieve cursus denkt men al gauw aan een cursus waarbij cursisten een passieve leerhouding aannemen en vooral aan het luisteren zijn. Maar met luisteren, hoe goed een frontale les ook is, kom je niet tot begrip. Daar is meer voor nodig. Je leert meer wanneer je in discussie gaat met je medecursisten en wanneer je de stof uitlegt aan een ander. En wil je de stof echt leren toepassen? Dan zal je dat moeten oefenen aan de hand van een praktijkgerichte casus of opdracht. Met alleen uitleg over de theorie en wat praktijkvoorbeelden ben je er dan nog niet. Mede daarom ben ik als onderwijskundige een groot voorstander van het gebruik van activerende werkvormen.

Bovenstaand artikel is gepubliceerd in de najaarsuitgave van OSR.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

OSR Juridische Opleidingen

OSR Juridische Opleidingen

Een leven lang leren, met elkaar en praktijkgericht zodat je morgen kunt toepassen wat je vandaag leert! Met een juridische opleiding van OSR kies je voor kwaliteit.

Leren met en van elkaar

Een leven lang leren, met elkaar en praktijkgericht zodat je morgen kunt toepassen wat je vandaag leert! Met een juridische opleiding van OSR kies je voor kwaliteit.

Ga naar het cursusaanbod >

Locatie
Nieuwegracht 60
3512 LT Utrecht

T: 030 – 231 53 14
E: info@osr.nl
I: www.osr.nl