Première in misère

Snelrechter Camiel Hanegraaf besteedt aandacht aan de Estro Groep-beschikking. In die beschikking beveelt de Ondernemingskamer voor de eerste keer een enquête op verzoek van een curator die gebruik maakt van zijn wettelijke bevoegdheid daartoe.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Première in misère

De curator is in geval van faillissement van de rechtspersoon bevoegd tot het indienen van een enquêteverzoek (artikel 2:346 lid 3 BW). In de Estro Groep-zaak (ECLI:NL:GHAMS:2019:4359) staat een enquêteverzoek van een curator centraal. Het verzoek ziet op de overname van Estro Groep en de wijze van financiering van die overname. De financieringsconstructie leidde tot het faillissement van Estro Groep. Tot haar faillissement was Estro Groep de grootste onderneming in Nederland op het gebied van kinderopvang.

In haar Estro Groep-beschikking overweegt de Ondernemingskamer dat sprake is van vier gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken (artikel 2:350 lid 1 BW). Het gaat daarbij om het volgende:

  1. er is sprake van gebrekkige informatievoorziening aan het medezeggenschapsorgaan;
  2. het heeft er alle schijn van dat het bestuur geen gedegen, integrale afweging van alle betrokken belangen bij de aan de overname onlosmakelijk verbonden financieringsconstructie heeft gemaakt; dat was wel de taak van het bestuur; de financieringsconstructie komt erop neer dat de onderneming weliswaar wordt verkocht, maar vervolgens zelf een molensteen om de nek gehangen krijgt in de vorm van een schuld van € 500.000.000 (ja, u leest het goed: een half miljard euro);
  3. de persoonlijke belangen van de bestuurders bij de overname waren zodanig substantieel (door bonusregelingen) dat betwijfeld kan worden of zij zich bij de gemaakte keuzes uitsluitend door het vennootschappelijke belang hebben laten leiden;
  4. ook met betrekking tot de raad van commissarissen was sprake van een onaanvaardbare belangenverstrengeling.

Volgens de Ondernemingskamer rechtvaardigen voormelde gegronde redenen een onderzoek. Een belangenafweging maakt dat niet anders. In dit geval bestaat namelijk een algemeen maatschappelijk belang bij openheid van zaken dat de curator tot het zijne mag rekenen. Estro Groep was immers de grootste onderneming in Nederland in de kinderopvang, een branche die in hoge mate met publiek geld wordt gefinancierd via de kinderopvangtoeslag. Het Estro-faillissement heeft − aldus de Ondernemingskamer − een aanzienlijke maatschappelijke impact gehad. De curator heeft naar voren gebracht dat een enquête in het belang van de boedel is. In de enquête kan worden vastgesteld over welke informatie het bestuur op de verschillende momenten in het transactieproces beschikte en welke afwegingen het bestuur aan zijn medewerking aan de transactie ten grondslag heeft gelegd. Het belang van de vennootschap bij het uitblijven van een enquête is volgens de Ondernemingskamer daarentegen afwezig. De vennootschap verkeert immers in staat van faillissement.

In de Estro Groep-beschikking beveelt de Ondernemingskamer voor de eerste keer een enquête op verzoek van een curator die gebruik maakt van zijn wettelijke bevoegdheid daartoe. Een feestelijke gebeurtenis is deze première echter niet. Daarvoor zijn te veel mensen gedupeerd door het faillissement.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top