Rechter straft strenger dan twintig jaar geleden

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Geert Snoeijer

De hoogte van straffen is de afgelopen twee decennia is gestegen: rechters leggen nu straffen op die gemiddeld 11 procent zwaarder zijn. De straffen voor gewelds- en zedenmisdrijven liggen maar liefst 65 procent hoger dan in 1998. Daar staat tegenover dat de straffen in drugszaken twintig procent lager uitvallen dan toen.

Frank van Tulder, senior onderzoeker/beleidsadviseur bij de Raad voor de rechtspraak, analyseerde de ontwikkeling van de straffen tussen 1998 en 2018. Het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting.

Vooral gewelds- en seksuele misdrijven worden fors zwaarder bestraft. De (onvoorwaardelijke) straf voor deze misdrijven lag in 2018 zo’n 65 procent hoger dan in 1998. Ook vernielingen/misdrijven tegen orde en gezag en verkeersmisdrijven worden zwaarder bestraft.

Rechters zijn wel milder gaan oordelen in drugszaken: de straffen voor drugsmisdrijven werden de afgelopen twintig jaar 20 procent lichter. Ook leggen rechters tegenwoordig meer taakstraffen en minder boetes op – grofweg kan men zeggen dat de taakstraf in plaats van de boete is gekomen. Het gaat in het onderzoek alleen om in eerste aanleg opgelegde straffen.

Grillig

Het onderzoek van Van Tulder laat ook zien dat de ontwikkeling in strafzwaarte een nogal grillig verloop kent. Bij bijna de helft van de door hem onderzochte typen zaken is soms een daling en dan weer een stijging van de gemiddelde straf te zien. Ook leggen rechters naast de onvoorwaardelijke straffen steeds vaker een voorwaardelijke straf op.

Van Tulder concludeert dat “de rechter lijkt te reageren op de maatschappelijke roep om strengere straffen, die met name klinkt bij geweldsdelicten en slachtoffers daarvan”. Hij voegt daar fijntjes aan toe: “Of we dit moeten verwoorden als ‘goed luisteren naar’ of  ‘toegeven aan de druk van’ is een kwestie van appreciatie.”

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top