NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging van bedrijfsjuristen. Het NGB biedt interessante opleidingen en bijeenkomsten, alleen voor leden, toegespitst op de praktijk van de bedrijfsjurist. Kosteloos, of tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Daarnaast kunt u netwerken, onder meer via actieve secties en via een besloten LinkedIn-groep. Vier à vijf keer per jaar ontvangt u De Bedrijfsjurist, het ledenmagazine.

Het NGB is een organisatie zonder winstoogmerk. De contributie bedraagt € 125,- excl. BTW per jaar.

Het NGB biedt leden die advocaat in dienstbetrekking zijn de mogelijkheid om opleidingspunten te halen. Ook kunnen zij gebruik maken van het NGB model-kantoorhandboek. NGB-leden zijn gebonden aan gedragsregels en regels van tuchtrechtspraak.

Een overzicht van opleidingen en bijeenkomsten vindt u in de Agenda. Het NGB biedt onder meer Seminars, NGB Extra’s, NGB Ronde Tafelbijeenkomsten en NGB-Workshops.

De Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB) organiseert de – bij ondernemingen zeer hoog aangeschreven – Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. NGB-leden hebben voorrang bij de toelating tot de opleiding.

Het NGB heeft samen met CPO en Dialogue BV de Senior Legal Counsel Academy (SLCA) ontwikkeld, speciaal voor ervaren bedrijfsjuristen die willen doorgroeien naar een strategische positie binnen de onderneming. Meer informatie vindt u op de website van de SLCA.

Bent u bedrijfsjurist en nog geen lid van NGB? Meldt u dan aan via onze website.

NGB

Nieuwe NGB-sectie: Privacy

Martine Passier, hoofd juridische zaken Sportfondsen Nederland BV, en Jurriën Deckers, senior bedrijfsjurist bij stichting Accolade, hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe NGB...

Lees meer
Voxius – Insights ‘Legal Management Trends en Benchmarks 2018’ – Rhino (Leaderboard)
NGB

Seminar Fraude 27 september 2018

Komt een bedrijf met fraude in aanraking, dan krijgt de bedrijfsjurist vele vragen. Moet er een (intern) onderzoek worden verricht? Is het verstandig om open kaart te spelen en de fraude bij...

Lees meer
NGB

Met het oog op: Medezeggenschap

In overnames waarbij een ondernemingsraad betrokken is, spelen verschillende vragen een rol. Een aantal recente uitspraken van de Ondernemingskamer (OK) geven meer duiding en laten zien dat er, wat...

Lees meer
NGB

In de schijnwerper: Anna van Haaften

In de schijnwerper van De Bedrijfsjurist nr 3 staat Anna van Haaften. Zij is sinds begin dit jaar Legal Counsel bij Quby. Op de vraag wat zij typerend vindt voor het bedrijf, antwoordt zij:...

Lees meer
NGB

Klaar voor de AVG?

Vanaf 25 mei a.s. moeten organisaties die persoongegevens verzamelen en verwerken aan strengere privacyregels voldoen. Bedrijfsjuristen hebben er hun handen vol aan. In een artikel in het nieuwe...

Lees meer

Voor een overzicht van alle opleidingen en bijeenkomsten de komende tijd: zie de agenda.

Het laatste nieuws van en over het NGB vindt u in het nieuwsoverzicht.

Bent u inhouse bedrijfsjurist en nog geen lid van het NGB? Meldt u dan aan via onze website.

Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

T. 070 – 349 04 10
I. www.ngb.nl
E. info@ngb.nl

Werving – ABN (Rectangle)