NGB

NGB

Wat gaat de WAB ons brengen?

Medio maart verschijnt het eerste nummer van De Bedrijfsjurist dit jaar. Daarin blikken Martine Margadant en Wilco Nieuwenhuis van Nysingh advocaten en notarissen terug op de NGB Extra van 7 februari...

Lees meer
NGB

NGB Nieuwjaarsbijeenkomst

Het nieuwe jaar begon goed met een druk bezocht Nieuwjaarsseminar op 24 januari. Tegen de honderd NGB-leden verzamelden zich in het Planetarium in Amsterdam. Zij vonden de bijeenkomst inspirerend...

Lees meer
NGB

Vacaturepagina NGB

Is er een vacature voor een bedrijfsjurist bij uw bedrijf, dan kunt u die op onze website publiceren. Mailt u een korte tekst en een link naar de vacature naar...

Lees meer
NGB

Nieuwe NGB-sectie: Privacy

Martine Passier, hoofd juridische zaken Sportfondsen Nederland BV, en Jurriën Deckers, senior bedrijfsjurist bij stichting Accolade, hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe NGB...

Lees meer
NGB

Seminar Fraude 27 september 2018

Komt een bedrijf met fraude in aanraking, dan krijgt de bedrijfsjurist vele vragen. Moet er een (intern) onderzoek worden verricht? Is het verstandig om open kaart te spelen en de fraude bij...

Lees meer

Voor een overzicht van alle opleidingen en bijeenkomsten de komende tijd: zie de agenda.

Het laatste nieuws van en over het NGB vindt u in het nieuwsoverzicht.

Bent u inhouse bedrijfsjurist en nog geen lid van het NGB? Meldt u dan aan via onze website.

Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Postbus 93002
2509 AA DEN HAAG

T. 070 – 349 04 10
I. www.ngb.nl
E. info@ngb.nl