Shell, wordt vervolgd

Snelrechter Camiel Hanegraaf gaat in op drie arresten van hof Den Haag waarin de aansprakelijkheid van Shell Nigeria voor olielekkages in Nigeria aan de orde is.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Shell wordt vervolgd

Op 29 januari 2021 oordeelde het hof Den Haag in twee zaken (ECLI:NL:GHDHA:2021:132 en ECLI:NL:GHDHA:2021:133) dat de Nigeriaanse dochtermaatschappij van Shell aansprakelijk is voor de gevolgen van twee olielekkages in Nigeria.

In de betreffende zaken vorderen enkele Nigeriaanse boeren en Vereniging Milieudefensie schadevergoeding van Shell. Zij stellen schade te hebben geleden door olielekkages uit ondergrondse pijpleidingen en een olieboorput in Nigeria in de periode 2004-2007. Ook vorderen eisers dat Shell de verontreiniging verder opruimt en maatregelen treft om herhaling te voorkomen.

Volgens Shell is de verontreiniging afdoende opgeruimd. Naar haar mening geldt bovendien dat de lekkages veroorzaakt zijn door sabotage en bestaat om die reden naar Nigeriaans recht geen aansprakelijkheid. In Nigeria wordt − zo blijkt uit de feiten die het hof als vaststaand beschouwt − dikwijls sabotage gepleegd. Die sabotage heeft ten doel olie te stelen of compensatie van oliemaatschappijen te ontvangen voor de olievervuiling. Die compensatie kan dan plaatsvinden in de vorm van geld of betaalde opdrachten voor het na een lekkage te verrichten saneringswerk.

In een eerder stadium heeft het hof al beslist dat de Nederlandse rechter bevoegd is om te oordelen over de vorderingen. Het hof beoordeelt de vorderingen naar Nigeriaans recht. Volgens dat recht rust op degene die zich op sabotage van pijpleidingen beroept (Shell) een zware bewijslast. Ten aanzien van twee pijpleidingen levert Shell ter zake geen overtuigend bewijs. Shell Nigeria wordt daarom aansprakelijk gehouden voor de schade die het gevolg is van de lekkage van die pijpleidingen. In een schadestaatprocedure zal de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld. Daarnaast overweegt het hof dat de olietoevoer in een van de lekke leidingen eerder stilgelegd had kunnen worden indien een ‘Leak Detection System’ aanwezig was geweest. Shell Nigeria en haar moedermaatschappij (Royal Dutch Shell PLC) worden verplicht de betreffende leiding binnen één jaar te voorzien van een dergelijk systeem.

In een derde uitspraak (ECLI:NL:GHDHA:2021:134) komt wél sabotage vast te staan. Maar – vóór te oordelen of aansprakelijkheid van Shell bestaat − wenst het hof meer duidelijkheid te krijgen omtrent twee kwesties. De eerste betreft de locatie(s) van de vervuilde gebieden. De tweede is of in toereikende mate is gesaneerd. Het hof stelt partijen een aantal vragen. Deze zaak wordt derhalve nog vervolgd.

Wat ook vervolgd wordt, is een procedure tegen Shell in het Verenigd Koninkrijk. Het Supreme Court overwoog onlangs dat ruim 40.000 Nigeriaanse boeren en vissers Shell voor de Britse rechter mogen dagen vanwege vervuiling van hun grond en viswater. Insteek daarbij zal zijn dat de moedermaatschappij een zorgplicht heeft indien een dochtermaatschappij de algemene milieurichtlijnen van de moedermaatschappij schendt. Die zorgplicht zal dan moeten resulteren in een schadevergoedingsverplichting ten opzichte van slachtoffers van die dochtermaatschappij.

Shell (,) wordt inderdaad vervolgd.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top