Mededingingsrecht

Sportbonden en kartels

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie een voor de sportwereld belangwekkend besluit genomen. Aanleiding hiervoor was een klacht van twee schaatsers tegen de Internationale Schaatsunie, de ISU...

Lees meer

GUN JUMPING

Bedrijven die fuseren, een overname doen of een joint venture oprichten moeten vooraf goed controleren of deze transactie bij de mededingingsautoriteiten zoals de Autoriteit Consument & Markt...

Lees meer

Selectieve distributie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 6 december 2017 bevestigd dat het een leverancier van luxeproducten is toegestaan selectieve distributeurs te verbieden producten via een...

Lees meer

Staatssteun voor Apple?

Eind augustus van dit jaar heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de Ierse overheid Apple staatssteun heeft verleend in de vorm van onterechte belastingvoordelen. Specifiek richtte het onderzoek...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures