Omgevingsrecht

Wetsvoorstel Klimaatwet

Op 11 april 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de leden Klaver en Samsom voor een Klimaatwet controversieel verklaard (Kamerstukken II 2016/17, 34 707, nr. 1, p. 10). Over de (verdere)...

Lees meer

De nieuwe Omgevingswet in wording

In deze oktoberdagen wordt het wetsvoorstel voor een Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nrs. 1-3) in de Tweede Kamer besproken. Dit is het voorlopige resultaat van een bewonderenswaardige...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures