KBvG

KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG.

Gerechtsdeurwaarders leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problematische schulden: vanuit hun maatschappelijke taak en hun juridische expertise brengen ze vastgelopen schuldsituaties in beweging en bieden daarmee alle partijen perspectief.

KBvG
Pr. Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag

T. 070 – 890 35 30
E. kbvg@kbvg.nl
I. www.kbvg.nl