UBO’s GESPOT

Op 27 september 2020 treedt eindelijk − het heeft even geduurd − het UBO-register in werking. In zijn snelrechtbijdrage gaat Camiel Hanegraaf kort op de UBO en het UBO-register in.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
UBO’s GESPOT

Sommigen spotten de afgelopen jaren af en toe al UBO’s. Daaronder ook personen die in het algemeen vrij nuchter van aard zijn. Zo zag de Hoge Raad in zijn arrest Resort of the World/Maple Leaf (ECLI:NL:HR:2016:2285) uit 2016 al een ‘ultimate beneficiary’ voorbij zoeven. Binnenkort zullen meer personen UBO’s signaleren. Vanaf 27 september 2020 treedt het UBO-register in werking. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het handelsregister krijgen achttien maanden de tijd om hun (pseudo-)UBO’s in te schrijven. Wordt een registratieplichtige rechtspersoon opgericht op of na die datum, dan dienen zijn UBO’s direct geregistreerd te worden. Een onjuiste of onvolledige registratie wordt bestraft met een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Die kunnen worden opgelegd aan de rechtspersoon, maar ook aan de UBO.

UBO’s zijn de Ultimate Beneficial Owners. Deze uiteindelijk belanghebbenden zijn natuurlijke personen die in een entiteit een (aandelen)belang hebben van meer dan 25% of die meer dan 25% zeggenschap hebben. Grofweg kun je zeggen dat het gaat om de mensen die binnen een organisatie uiteindelijk aan de touwtjes trekken. Wanneer op basis van belang of zeggenschap niet met zekerheid een UBO kan worden vastgesteld, dan dient ten minste één pseudo-UBO aangewezen te worden. Als pseudo-UBO dient een lid van het hoger leidinggevend personeel te worden aangewezen, bijvoorbeeld een statutair bestuurder.

Het UBO-register heeft als doel het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie schuilgaan achter bepaalde entiteiten. De gedachte is dat die transparantie meebrengt dat duidelijker wordt met wie zaken worden gedaan. Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven: niet-beursgenoteerde BV’s en NV’s, stichtingen, bepaalde verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, personenvennootschappen, rederijen, SE’s, SCE’s en EESV’s met zetel in Nederland. Geen opgaveplicht (in Nederland) geldt voor onder meer eenmanszaken, beursgenoteerde BV’s en NV’s, publiekrechtelijke rechtspersonen en buitenlandse rechtspersonen.

Bij u brandt natuurlijk de vraag op de lippen: “Wat geldt voor gilden?” Daarvoor geldt geen opgaveverplichting. En u vraagt zich − begrijpelijk − natuurlijk ook af: “Wat geldt voor kerkgenootschappen?” Duidelijk is dat kerkgenootschappen hun UBO’s moeten inschrijven. Onduidelijk is momenteel nog vanaf wanneer inschrijving mogelijk is.

Niet alle in het UBO-register geregistreerde gegevens zijn voor eenieder raadpleegbaar. Niet raadpleegbaar zijn gegevens als woonadres en burgerservicenummer. Dat is gedaan om kidnappers en ander gespuis niet direct alle voor hun broodwinning noodzakelijke informatie te verschaffen. Om aan die gegevens te komen, zullen zij derhalve een beroep dienen te doen op hun vriendjes de hackers. Gemakkelijker is het echter om de corrupte contactpersonen bij onder meer het OM en de Nationale Politie te raadplegen. Voor die instanties zijn de geregistreerde UBO-gegevens namelijk wél beschikbaar.

Het UBO-register, een Uitermate Boeiend Onderwerp.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ook interessant:

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top