OSR Juridische Opleidingen

Vacature twee leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (hierna ‘RvC’) heeft een sterke betrokkenheid bij de onderneming en een proactieve opstelling. De RvC bepaalt zijn eigen agenda, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de directeur en stemt de prioriteiten met hem af. De RvC levert door kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de onderneming.

De commissarissen dienen tezamen over de volgende deskundigheden te beschikken:

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring dan wel inzichten;
 • Deskundigheid m.b.t. het juridisch domein, in het bijzonder betreffende de opleidingsbehoeften van juristen in de marktsegmenten advocatuur, overheid en bedrijfsleven;
 • Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • Zicht op voor de onderneming relevante beleidsterreinen, marktomstandigheden en marktontwikkelingen;
 • Deskundigheid m.b.t. marketing en sales;
 • Deskundigheid m.b.t. personeel en organisatie.

Daarnaast wordt van ieder van de commissarissen de volgende kwaliteiten gevraagd:

 • Heeft overzicht en inzicht (of is in staat dit snel te verwerven) in de sterk concurrerende markt van opleidingen voor juristen;
 • Is besluitvaardig en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten;
 • Heeft een proactieve houding en gedrag;
 • Is gericht op collegialiteit en complementariteit;
 • Heeft een onafhankelijke en integere houding;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Fungeert als klankbord voor de directeur;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Het bestuur van de stichting OSR Juridische Opleidingen

Het bestuur van Stichting OSR Juridische Opleidingen vormt een personele unie met de Raad van Commissarissen van OSR Holding B.V., van welke vennootschap de stichting enig aandeelhouder is. OSR Holding B.V. heeft drie dochtervennootschappen: OSR Juridische Opleidingen B.V., OSR Opmaat B.V. en OSR Vastgoed B.V. De RvC van OSR Holding B.V. is tevens RvC van de dochtervennootschappen.

Het bestuur van de stichting bestaat volgens haar statuten uit tenminste vier leden, die door het bestuur worden benoemd. De RvC bestaat uit een door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: “AvA”) van de diverse vennootschappen te bepalen aantal leden, die door de AvA worden benoemd. Volgens besluit van het stichtingsbestuur en de diverse AvA’s zijn er vijf bestuursleden/commissarissen (hierna: “commissarissen”).

Over OSR

OSR Holding en haar dochtervennootschappen worden bestuurd door een directeur. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de vennootschappen en de daarmee verbonden ondernemingen (hierna: “de onderneming”). De RvC houdt de juiste afstand tot de directeur en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, hoofdlijnen van het beleid en vaststelling van doelstellingen voor de directeur.

OSR Juridische Opleidingen

OSR Juridische Opleidingen (OSR) is al ruim 37 jaar marktleider in juridische bij- en nascholing voor elke professional in een juridisch werkveld, met name advocaten, overheids- en bedrijfsjuristen.
OSR biedt meer dan 300 opleidingen aan in het open aanbod en in-company, gericht op 17 rechtsgebieden en persoonlijke ontwikkeling. OSR kent de leer- en ontwikkelvragen in de juridische wereld en heeft een passend cursusaanbod dat actueel, op hoogkwalitatief niveau en direct in de praktijk toepasbaar is. Onze topdocenten spelen daarbij essentiële rol, vandaar dat OSR veel aandacht besteed aan het begeleiden en opleiden van haar docenten. Wij zijn overtuigd dat leren, met name van en met elkaar, een verrijking is in het leven.

De komende jaren staan in het teken voor verdere versterking van de positionering in de markt en nauwe aansluiting bij ontwikkelingen in het onderwijs en de veranderingen in wet- en regelgeving. Onze agenda is daarbij ambitieus.

Vergoeding:

De commissarisvergoeding bedraagt € 6.400,- op jaarbasis inclusief onkosten.

Sollicitatieprocedure

De RvC streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling. Per 1 juli 2019 respectievelijk 1 januari 2020 ontstaan in de RvC wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn vacatures voor een lid met specifieke financiële en bedrijfseconomische deskundigheid en voor een lid met bijzondere deskundigheid op het gebied van innovatie en/of informatietechnologie.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u via het directiesecretariaat van OSR van maandag tot en met vrijdag tussen 9-17 uur in verbinding worden gebracht met mevrouw mr. E. Unger, voorzitter Raad van Commissarissen, 030-2315314. U wordt daarna zo spoedig mogelijk door haar teruggebeld.

Solliciteren voor 1 april

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn, stuurt u dan uw sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae uiterlijk 1 april 2019 naar OSR Juridische Opleidingen, t.a.v. de heer mr. M.H.J.N. van Berckel Smit, directeur. Klik hier voor e-mail.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

OSR Juridische Opleidingen

OSR Juridische Opleidingen

Een leven lang leren, met elkaar en praktijkgericht zodat je morgen kunt toepassen wat je vandaag leert! Met een juridische opleiding van OSR kies je voor kwaliteit.