Van ideëel naar commercieel: rechtspersonen zijn net mensen

Snelrechter Camiel Hanegraaf buigt zich over de vraag of de rechtbank kan overgaan tot ontbinding van een rechtspersoon die de aanvankelijke ideële doelstellingen verruilt voor commerciële doelstellingen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Van ideëel naar commercieel- rechtspersonen zijn net mensen

In artikel 2:21 lid 3 BW wordt bepaald dat de rechtbank een rechtspersoon kan ontbinden, indien deze in ernstige mate in strijd met zijn statuten handelt. In een beschikking van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2020:3646) staat dit wetsartikel centraal.

‘Verzoekster’ is een van de oprichters van de ‘rechtspersoon’, een coöperatie. Verzoekster en de rechtspersoon hebben een samenwerkingsovereenkomst en een huurovereenkomst gesloten. Deze overeenkomsten zijn eind 2018 ontbonden. De huurovereenkomst had betrekking op een woonproject. Doelgroep van het woonproject waren statushouders. Doel van het project was het huisvesten van nieuwe Nederlanders in een zelfvoorzienende gemeenschap. Medio 2020 zijn de statuten van de rechtspersoon gewijzigd en is de vennootschap omgezet in een B.V. Verzoekster verzoekt de rechtbank de rechtspersoon te ontbinden. Volgens verzoekster handelt de rechtspersoon in strijd met de statuten. De rechtspersoon is het project namelijk commercieel gaan exploiteren. De rechtspersoon heeft volgens verzoekster de ideologie van het plan en de maatschappelijke doelstelling verlaten.

De rechtbank stelt vast dat verzoekster geen lid van de coöperatie was, maar aspirant-lid. verzoekster is als medeoprichter en initiatiefnemer van de rechtspersoon opgetreden. Nu treedt zij op als hoedster van het ideële belang dat de oprichters voor ogen stond. Daarbij weegt mee dat de coöperatie geen andere leden of bestuurders kende. Verzoekster dient volgens de rechtbank als belanghebbende te worden aangemerkt.

De rechtbank overweegt dat de ingrijpende bevoegdheid een rechtspersoon te ontbinden alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden gebruikt. Daarbij moet worden gekeken naar het gewicht van de betreffende statutaire bepalingen en de mate waarin deze zijn overtreden. Verzoekster heeft enkele omstandigheden ten grondslag gelegd aan haar stelling dat de rechtspersoon in strijd met de statuten handelt. Die omstandigheden komen er op neer dat commercieel verhuurd wordt zonder dat daarbij een methodiek wordt gehanteerd waarmee een huurder op termijn eigenaar kan worden van het gehuurde. De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat de rechtspersoon handelt in strijd met de statuten. De statuten bieden de mogelijkheid tot exploitatie van onroerende zaken. De rechtspersoon kan derhalve ook commercieel verhuren. De eerdere intentie om huurders op termijn eigenaar te laten worden is verlaten. Dit bleek volgens de rechtspersoon namelijk financieel niet haalbaar. Dat mocht. Ook in de vorige statuten wordt aangegeven dat de toekomst nog onduidelijk is en dat in de eerste jaren na oprichting moet worden bezien wat mogelijk is. Van een (ernstige) schending van de statuten is niet gebleken. De rechtbank wijst het verzoek af.

Van ideëel naar commercieel. Dit keer gaat het eens niet om een politicus die zogenaamd altijd het landsbelang heeft verkozen boven zijn privébelang, maar uiteindelijk toch kiest voor een goedbetaalde baan in Brussel of in het bedrijfsleven. Dit keer gaat het om een rechtspersoon. Rechtspersonen zijn net mensen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top