Vernietiging borgtocht: echtgenoten, blijf het met elkaar eens!

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Depositphotos

Ontbreekt de toestemming van een echtgenoot voor het aangaan van een borgtocht, dan heeft de schuldeiser in geval van vernietiging het nakijken. De goede trouw kan de schuldeiser echter uitkomst brengen.

Een vennootschap leent geld van een Luxemburgse rechtspersoon (‘Schuldeiser’). De indirecte bestuurder van de geldnemer stelt zich borg voor die lening. De geldnemer gaat failliet. De Schuldeiser spreekt de borg aan. Die verweert zich met de stelling dat zijn echtgenote niet de wettelijk vereiste toestemming (artikel 1:88 BW) heeft gegeven voor het aangaan van de borgtocht. Zij heeft de rechtshandeling vernietigd (artikel 1:89 lid 1 BW). De Schuldeiser roept daarop de bescherming in van artikel 1:89 lid 2 BW: de borgtocht is niet vernietigbaar, indien de wederpartij te goeder trouw was.

De rechtbank Oost-Brabant (18 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1633) hecht waarde aan de omstandigheid dat Schuldeiser niet − zoals een bank − eerder met het toestemmingsvereiste in aanraking is gekomen. Internationaal gezien hebben de artikelen 1:88 en 1:89 BW een uitzonderlijk karakter. Schuldeiser hoefde dan ook niet te begrijpen dat de echtgenote van de borg de rechtshandeling kon vernietigen. Een niet-financiële instelling hoeft bij een te sluiten borgtocht met een vreemdeling niet steeds na te gaan of daardoor wellicht onbekende bepalingen van een vreemd recht van toepassing worden die aan een rechtsgeldig contracteren in de weg kunnen staan. De rechtbank wijst in dat kader op de rechtszekerheid die in het rechtsverkeer wordt geëist. Omdat Schuldeiser artikel 1:88 BW niet kende en niet hoefde te kennen, slaagt het beroep op de goede trouw. De borg blijft gebonden aan de borgtocht.

Op grond van artikel 1:88 lid 1 BW heeft een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor onder meer het zich verbinden als borg. Een schuldeiser kan in geval de toestemming ontbreekt wellicht bescherming vinden bij de artikelen 1:88 lid 5 BW en 1:89 lid 2 BW (de goede trouw). Het betreft echter uitzonderingssituaties. Daarbij kan het een buitenlandse wederpartij van pas komen zich vooral niet te verdiepen in een ander recht, zo valt af te leiden uit de uitspraak.

Of echtgenoten al dan niet onder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd zijn, is niet relevant. Of echtgenoten een gelukkig huwelijk hebben, is − in juridisch opzicht − al evenmin relevant. Alhoewel… zonder toestemming van de echtgenoot is de kans groot dat de rechtshandeling niet tot stand komt. Daarnaast kan in een later stadium juist de vernietiging van de rechtshandeling een bevrijdende werking hebben voor de echtgenoot die (als borg) de rechtshandeling aanging. Toestemming en vernietiging kunnen lastig te verkrijgen zijn indien de echtgenoten leven als kat en hond. Kortom, echtgenoten en geregistreerd partners (1:80b BW): blijf het met elkaar eens!

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top