Zo vader, zo zoon

Vader en Zoon zijn met elkaar een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. Vader zegt de vof op met ingang van 1 januari 2018. Vader zal de onderneming (een manege) per die datum als eenmanszaak voortzetten. Zoon zegt een maand later de vof op tegen dezelfde datum. Zoon zal de onderneming per die datum voortzetten als eenmanszaak. Later zegt Zoon de vof wederom op.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Zo vader, zo zoon

Vader vordert dat de voorzieningenrechter bepaalt dat hij gerechtigd is ‘de vof voort te zetten’ zonder Zoon. Er zou een fundamenteel en structureel verschil van inzicht bestaan over het te volgen beleid. Daarnaast zou Vader een groot belang hebben om zijn in de vof opgebouwde oudedagvoorziening veilig te stellen. Zoon vordert onder meer afgifte van alle bescheiden inzake de vof.

De voorzieningenrechter (ECLI:NL:RBMNE:2020:2926) overweegt dat een vordering in kort geding toewijsbaar is indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter die vordering zal toewijzen en indien van de eisende partij niet kan worden gevergd dat deze de uitkomst van een bodemprocedure afwacht. Dat is in dit geval echter niet aannemelijk. Partijen zijn al jaren in dezelfde discussie verwikkeld. Zij hebben herhaaldelijk opgezegd, maar de samenwerking voortgezet. Niet gebleken is dat de verzochte voorzieningen geen uitstel kunnen lijden. Evenmin is gebleken dat zonder voorlopige voorziening de exploitatie of continuïteit van de onderneming van de vof in gevaar komt of dreigt te komen. Vader heeft zijn stelling dat zijn oudedagvoorziening gevaar loopt op geen enkele manier concreet gemaakt.

In artikel 7A:1683 BW is bepaald dat een vof wordt ontbonden door opzegging van de ene vennoot aan de andere vennoot. In beginsel is bij een vof die voor onbepaalde tijd is aangegaan, iedere vennoot bevoegd tot opzegging. Dit betekent echter niet dat een vennoot op ieder willekeurig moment de andere vennoot buitenspel kan zetten door een opzegging. Een opzegging betekent dat de opzeggende vennoot zijn eigen vertrek aankondigt. Een opzegging bindt dan ook alleen de opzeggende vennoot. Die opzegging heeft geen werking jegens de andere vennoot, met de bedoeling om die andere vennoot buiten de vennootschap te zetten. Dat kan alleen indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Daarvan is hier geen sprake. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af

Vader zegt de vof op. Zoon zegt de vof op. Vader heeft de ambitie de vof voort te zetten als eenmanszaak. Zoon heeft dezelfde ambitie. Zo vader, zo zoon. Indien een zoon in veel opzichten op zijn vader lijkt, hoeft dat niet automatisch een warme vader-zoon-relatie op te leveren. Psychologie van de koude grond of niet: uit voormeld vonnis wordt duidelijk dat overeenkomsten in karaktereigenschappen en overeenkomsten in de vennootschappelijke sfeer geenszins een garantie zijn voor een gelukkige samenwerking tussen vaders en zonen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top