Mr.

48 / Mr. 1 2019 SCRIPTIEPRIJZEN de aansprakelijkheid van organisatoren van sportevene- menten (zie kader hieronder). Hij kreeg een oorkonde, een litho en een geldprijs van duizend euro. TALENT OPSPOREN Een scriptieprijs op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht is de Beer Impuls Scriptieprijs van de Stichting Beer Impuls, een goededoelenstichting die is opgericht op initiatief van de aandeelhouders van het Amsterdamse advocatenkantoor Beer Advocaten. De stichting zet zich in voor het maatschappelijk bewust- zijn omtrent het aansprakelijkheidsrecht en de kwetsba- re positie van het slachtoffer, en wil ook jong juridisch talent en het academisch onderwijs op dat gebied onder- steunen. Vanuit die doelstellingen is de prijs in 2015 in- gesteld, licht medewerker relatiebeheer en communica- tie Monique Heijst namens de stichting toe. Anders dan bij veel andere prijzen kunnen studenten niet zelf spontaan inzenden. “Ze moeten worden voorge- dragen door de vakgroepen van de universiteiten, die ‘EEN SCRIPTIEPRIJS WINNEN IS GOED VOOR JE ZICHTBAARHEID’ Met een scriptie over het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht heeft Idya Karimi vorig maar liefst drie scriptieprijzen in de wacht gesleept. Ze won met haar werkstuk de JBL&G Scriptieprijs, de Scriptieprijs van de Stichting Beer Impuls en de Molengraaff Scriptieprijs, en was ook een van de genomineerden voor de scriptieprijs van de Universiteit Utrecht. “Alleen bij de JBL&G Scriptieprijs was ik zelf op het idee gekomen om mijn scriptie in te zen- den”, vertelt Karimi. “Bij de andere prijzen kwam het initiatief van mijn scriptiebegeleider. Die kon een goede inschat- ting maken of de scriptie een meerwaarde heeft voor de praktijk.” Haar belegeider sprak over een ‘topscriptie’. “Ik voelde me enorm vereerd, en toen ik won kon ik het nauwelijks geloven”, vervolgt Karimi. Ze beschouwt de aandacht voor het onderwerp als het belangrijkste ge- volg van haar zegetocht. “Mijn scriptie is gepubliceerd als artikel in het Tijdschrift voor Personenschade en heeft ver- der ook veel aandacht gekregen in de praktijk. Ik hoop dat er daardoor aandacht komt voor de onrechtvaardige situatie van kinderen die door een ongeval nooit meer kunnen werken. Ze zijn onvrijwillig in die positie ge- bracht en kunnen nooit bewijzen hoe groot hun ver- diencapaciteit zou zijn geweest. Het is mogelijk dat zij veel meer hadden kunnen bereiken.” Karimi studeerde af in september 2017, en werkt nu als juridisch medewerker bij Asselbergs & Klinkhamer Advo- caten. Of ze die baan mede dankzij haar scriptie heeft gekregen? “Ik denk het wel. Mijn begeleider besprak mijn scriptie op congressen. Ik heb toen een kijkje kun- nen nemen in de keuken, en nu werk ik met pro’s.” Arent van Gent won dit jaar de Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs voor zijn scriptie over de aansprake- lijkheid van organisatoren van sportevenementen te- genover amateursporters. “Als je vroeger meedeed aan sportwedstrijden, trainde je meestal binnen een sport- vereniging. Maar tegenwoordig doen we dat allemaal zelf, met apps en informatie van internet.” Naar heersend recht hebben organisatoren van sporte- venementen een strenge zorgplicht als het gaat om een veilig parcours en goede begeleiding. “Maar omdat de relatie tussen de organisatie en de sporter daarmee veel horizontaler is geworden, moet de eigen verant- woordelijkheid van de sporter meer aandacht krijgen bij de vestiging van buitencontractuele aansprakelijk- heid.” De sporter zou dus minder snel een beroep moe- ten kunnen doen op de aansprakelijkheid van de orga- nisator, aldus Van Gent. Van Gent, die is afgestudeerd aan de Universiteit Lei- den, stuurde de scriptie in nadat hij daartoe was aan- gemoedigd door hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die hij ontmoette tijdens een lezing van een studievereniging op de universiteit. “Fantastisch dat ik de prijs heb gewonnen”, zegt Van Gent. “Ik heb het op mijn LinkedIn-profiel gezet. Daar heb ik veel positieve reacties op ge- kregen.” Of hij er ook iets aan heeft? “Het is goed voor je zichtbaarheid, en in ieder geval een leuk startschot voor mijn car- rière.” Van Gent werkt als aspirant reserveoffi- cier bij de Koninklijke Marine. Idya Karimi (Asselbergs & Advocaten Klinkhamer) LILI LANGE Arent van Gent (Koninklijke Marine)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=