Mr.

Mr. 1 2019 / 49 SCRIPTIEPRIJZEN jaarlijks de beste masterscriptie op dit gebied kunnen insturen”, aldus Heijst. De prijs bestaat uit een bedrag van 1.750 euro,zowel voor de student als voor de vak- groep. Of de prijs voor Beer Advocaten een middel is om talent op te sporen? “Dat is geen doel op zich”, antwoordt Heijst. “Maar soms stuit je op mensen die waardevol zijn voor ons vakgebied.” PARADEPAARDJES In de universitaire wereld zijn er heel wat scriptieprijzen, zoals bijvoorbeeld de Molengraaff scriptieprijs van het Mo- lengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. “De prijs bestaat sinds 2001”, vertelt Jeanne Wijnans, die werkzaam is op het se- cretariaat van het instituut en alle praktische zaken rondom de prijs regelt. “Het toenmalige bestuur wilde goede scrip- ties belonen, en misschien heeft de naams- bekendheid van de instelling ook een rol ge- speeld. De prijs is door de jaren heen een instituut geworden.” De universiteit gebruikt de prijs niet om talent op te spo- ren. “Nee, docenten zien sowieso in de mas- terfase waar het talent zit”, aldus Wijnans. Gemiddeld dingen jaarlijks negen inzenders mee naar de prijs voor ‘een uitmuntende scriptie’ op privaatrechtelijk gebied. De winnaar krijgt 750 euro. Als er twee winnaars zijn, moeten ze de prijs delen. Opvallend goede scripties, boeken en artikelen op het ge- bied van het gezondheidsrecht maken kans op de mr. C.J. Goudsmit Prijs, genoemd naar de eerste voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). Goudsmit (1901- 1975) was advocaat in Leiden, werkte op het ministerie van Volksgezondheid en zat in de redactie van het Tijd- schrift voor Sociale Geneeskunde . De prijs is in 1995 ingesteld om de kwaliteit en de kwantiteit van het rechtsgebied gezondheidsrecht in Neder- land te bevorderen, vertelt Rineke van Baal, die het secretariaat van de vereniging be- heert. “Scripties en dissertaties zijn in dit kader de paradepaardjes.” De prijs, waaraan een bedrag van 1.500 euro is verbonden, wordt elke twee jaar uitge- reikt door een wisselende jury. Deze bestaat uit coryfeeën uit het gezondheidsrecht die worden benoemd door het VGR-bestuur. “SOMS STUITEN WE VIA ZO’N PRIJS OP MENSEN DIE WAARDEVOL ZIJN VOOR ONS VAKGEBIED” Verrijk uw netwerk met vakgenoten uit advocatuur, overheid en bedrijfsleven Actualiteitendag IT & Recht 21 maart 2019 | Amsterdam ICT-contracten, Cybersecurity, Online Platformen Bedrijfsgeheimen, Artificial Intelligence en ePrivacy Met bijdragen van topsprekers zoals: Coen Drion Jones Day Christiaan Alberdingk Thijm Brandeis Joke Bodewits Hogan Lovells Reinout Rinzema Ventoux Advocaten

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=