Mr.

twitterende juristen MR. 1 2020 / 37 Sommige officieren van justitie twitteren in groepsver- band, zoals bij de arrondissementsparketten Oost-Ne- derland (ruim 3.700 volgers) en Noord-Nederland (bijna 10.000 volgers). Andere officieren hebben een eigen ac- count, zoals (ex-pers)officier van justitie Gabriëlle Hop- penbrouwers (2.840 volgers). Guus Schram, hoofdoffi- cier van justitie van het Functioneel Parket, houdt zijn 250 volgers op de hoogte van wat hij doet. OM-topman Gerrit van der Burg twittert regelmatig via “het officiële account van de voorzitter van het College van procu- reurs-generaal van het OM” (ruim 1.300 volgers) over ontwikkelingen binnen en activiteiten van het OM, soms met een filmpje erbij. Daarbij richt hij zich af en toe tot zijn collega’s, bijvoorbeeld om ze te bedanken voor hun inzet, zoals na de aanhouding van Ridouan T. in Dubai medio december. GOLFBAAN Het notariaat ziet steeds meer het nut in van Twitter. Zo maken KNB-voorzitter Nick van Buitenen, notaris bij Van Grafhorst Notarissen in Utrecht, en zijn voorganger Jef Oomen, notaris in Den Bosch en lid van het hoofdbe- stuur van MKB Nederland, gebruik van Twitter (respec- tievelijk bijna 300 en ruim 200 volgers). Regelmatig twit- terende notarissen zijn bijvoorbeeld notaris/docent Aniel Autar (bijna duizend volgers), Jelger de Kroon, notaris bij DuretTrip Notarissen en voorzitter van IT-notarissen (1.783 volgers) en Netwerknotaris-directeur en universi- tair docent notarieel recht Lucienne van der Geld (Lucy’s Law; ruim 1.700 volgers). Veel (kandidaat-)notarissen informeren hun lezers over door hen bezochte events en algemene voor het notariaat relevante ontwikkelingen, terwijl anderen vooral twitte- ren over regionale of persoonlijke activiteiten. Zo trakte- ren sommigen hun volgers regelmatig op foto’s van de golfbaan of favoriete voetbalclub. JUDGE JOYCE Ook (pers)rechters weten hun weg op Twitter te vinden. Zo informeert Gerda van Dijk, straf-, kinder- en pers- rechter bij de rechtbank Noord-Holland, haar ruim dui- zend volgers over haar werk en over persoonlijke zaken, zoals films en boeken die ze mooi vindt en voetbal. Jos Vink van de rechtbank Oost-Brabant wil als Rechter Jos graag het recht helder uitleggen, schrijft hij in zijn Twitter-profiel (ruim 2.500 volgers). Daarnaast schroomt hij niet om zijn mening te uiten, bijvoorbeeld over de bezuinigingen van minister Dekker op de gefinancierde rechtsbijstand (“onverantwoord”) en de stelling van FvD- politicus Thierry Baudet dat “niet het volk en de Tweede Kamer maar de rechters regeren (“Wat een onzin”). Ook twittert hij over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld over het brevet militair juridische vorming dat hij als reserve- officier kreeg en ‘mijlpalen in het gezin’, zoals de eerste schooldag van zijn kind. GOUD IN HANDEN Maar de bekendste Nederlandse twitterrechter is onge- twijfeld Judge Joyce (zo’n 22.000 volgers). Joyce Lie, be- stuursrechter bij de rechtbank Oost-Brabant, begon ruim vier jaar geleden met Twitter. Dat deed ze uit nieuwsgie- righeid naar het medium én omdat ze vond dat ze als rechter moest weten wat Twitter inhield, zo schrijft ze in december in het artikel ‘Gezag van onderaf versterken met informatieve tweets’ in het magazine Rechtstreeks van de Raad voor de rechtspraak. Bij het doen van zijn uitingen kan de persoon van de rechter volgens haar niet los worden gezien van zijn ambt. Zinnetjes als ‘tweets op persoonlijke titel’ hebben dan ook geen waarde, vindt ze. Zelf deelt en verspreidt ze via haar Twitteraccount kennis over het rechtersambt en haar werk als rechter. Zo heeft ze het regelmatig over taal en heldere vonnissen. Maar over haar privéleven en ‘de eigen toga’ twittert ze nooit. Door onder meer te twitteren met de samenleving kan het vertrouwen in de rechtsstaat worden versterkt, bestendigd en hersteld, stelt Lie. “Sociale media stellen ons in staat om zelf onze boodschap naar buiten te bren- gen en daarbij niet de vertaalslag te hoeven laten maken door een ander medium. Daarmee hebben we in feite goud in handen.” ANDERE JURIDISCHE TWITTERAARS Natuurlijk zijn het niet alleen advocaten die gebruikmaken van Twitter. Ook tal van andere juristen slingeren regelmatig tweets de wereld in. Net als bij advocaten is dat meestal uit hoofde van hun functie, maar ook rechters, officieren van justitie en notarissen twitteren wel eens over privézaken.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=