Mr.

24 / Mr. 2 2022 SNELRECHT snelrecht Snel op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in het recht? Ook daarvoor kunt u in Mr. terecht. In de rubriek Snelrecht belichten vooraanstaande juristen periodiek de ontwikkelingen op hun rechtsgebied. Hier samenvattingen van de bijdragen die de afgelopen tijd op de site verschenen. De uitgebreide versies én nieuwe bijdragen kunt u vinden op www.mr-online.nl/overzicht-snelrecht/ PRIVACYRECHT Anna Berlee (Open Universiteit) staat in haar bijdrage ‘Online (advertentie) wereld op dieet, gebruik cookies onder vuur’ stil bij recente uitspraken van vier verschillende toezichthouders die het gebruik van zowel analytische als tracking cookies verder onder druk zetten. Friederike van der Jagt-Vink (Hunter Legal) schrijft dat het onnodig opvragen van een kopie ID bij het behandelen van privacyverzoeken DPG Media duur is komen te staan: de Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van maar liefst 525.000 euro opgelegd. OMGEVINGSRECHT Jarenlang hanteerde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een ‘grondentrechter’. Daar is zij onlangs van teruggekomen, mede om de rechtseenheid te bevorderen. Alleen het omgevingsrecht maakt daarop een uitzondering. De positie van de derde-belanghebbende in vaak maatschappelijk gevoelige zaken staat in dat rechtsgebied aan een koerswijziging in de weg, legt Bas Tadema (Rijksuniversiteit Groningen) uit. MEDEDINGINGSRECHT De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de licentieovereenkomst tussen Blendle en een uitgeverij niet verlengd hoeft te worden. Er is geen sprake van misbruik van een economische machtpositie. Martijn van de Hel (Maverick Advocaten) schrijft erover. Ook leverde hij een bijdrage over een arrest van het hof ‘s-Hertogenbosch. Een coöperatie van radiologen had het lidmaatschap van een van haar leden opgezegd. Het hof oordeelde dat een vermeende schending van een non-concurrentiebeding daarbij géén geldige opzeggingsgrond oplevert. Dit beding is namelijk in strijd met het kartelverbod. GEZONDHEIDSRECHT In 2021 hebben de medische tuchtcolleges in totaal 25 zaken behandeld met als thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Het blijkt om een bonte verzameling klachten te gaan. Oswald Nunes (KBS Advocaten) haalt enkele voorbeelden aan. Ook schreef Nunes over de reorganisatie van de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg per 1 april. Sinds die datum zijn er in plaats van vijf nog drie tuchtcolleges: in Amsterdam (dat circa 45 procent van het aantal landelijke tuchtzaken zal behandelen), ’s-Hertogenbosch (25 procent) en Zwolle (30 procent). ARBEIDSRECHT Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook op de werkvloer. Indien een werknemer schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden, dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Pascal Kruit (Boontje Advocaten) gaat in op de zorgplicht van de werkgever. Ook stond hij naar aanleiding van Internationale Vrouwendag stil bij de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het arbeidsrecht. ONDERNEMINGSRECHT Steef Bartman (Bartman Company Law/Universiteit Maastricht) behandelt een arrest van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat een management-overeenkomst nog geen arbeidsovereenkomst wordt door aanwezigheid van instructiebevoegdheid van de algemene vergadering van een onderneming. In een andere bijdrage schrijft Bartman dat de Hoge Raad twee formele regels uit de Antimisbruikwet, waar tot voor kort niet aan te tornen leek, onlangs sterk heeft gerelativeerd. TUCHTRECHT 27 maart 2022 was de laat-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=