Mr.

De VU Law Academy organiseert opleidingen, actualiteitencursussen, verdiepingscursussen, lezingen, masterclasses en incompanytrajecten voor advocaten, juristen en niet-juristen. Wij bieden ons praktijkgerichte en actuele onderwijs zoveel mogelijk fysiek aan. Dit bevordert de interactie tussen cursisten onderling en tussen cursist en docent, belangrijk voor de overdracht van kennis. Voor dit jaar worden de volgende opleidingen en cursussen georganiseerd: LEERGANGEN Aanbestedingsrecht Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen ‘Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: voor de juridische finesses’ start: 5 september 2022 | NOvA 38 PO o.l.v. prof. mr. Chris Jansen en mr. Sophie Prent Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers ‘Voor professionals die in hun dagelijkse inkooppraktijk behoefte hebben aan een degelijke juridische basis’ start: 13 september 2022 o.l.v. prof. mr. Chris Jansen en mr. Sophie Prent Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers ‘Voor de inkoopprofessional die zich verder wil verdiepen in complexe en voor de praktijk belangrijke vraagstukken’ start: 15 september 2022 o.l.v. prof. mr. Chris Jansen en mr. Sophie Prent Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen ‘U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten’ start: 10 mei 2022 | NOvA 24 PO o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea ZwartHink Arbeidsrecht Leergang Sociaal Zekerheidsrecht ‘Leg de basis voor het effectief adviseren en vertegenwoordigen van uw cliënten’ start: 12 mei 2022 | NOvA 21 PO o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens RvR erkend Leergang Arbeidsrecht ‘In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s die spelen in het arbeidsrecht’ start: 29 september 2022 | NOvA 42 PO o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens RvR erkend * alle genoemde data onder voorbehoud Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen ‘U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten’ start: 10 mei 2022 | NOvA 24 PO o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea ZwartHink Bestuursrecht Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen ‘Raak thuis in decentrale verordeningen’ start: 19 mei 2022 | NOvA 15 PO/PWO o.l.v. prof mr. Sjoerd Zijlstra Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs ‘Verschillende rollen en belangen bij zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke samenwerking binnen overheden’ start: 7 november 2022 | 16 PWO o.l.v. mr. Rob de Greef Leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving ‘Hoe opereert de gemeentejurist integer én effectief binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context en hoe gaat hij/zij verantwoord om met alle participanten?’ start: najaar 2022 | 20 PWO o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof en dr. Duco Bannink Burgerlijk(proces)recht Leergang Verbintenissenrecht ‘State of art kennis van de grote contractenrechtelijke thema’s’ start: 10 mei 2022 | NOvA 18 PO o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen ‘U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten’ start: 10 mei 2022 | NOvA 24 PO o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea ZwartHink Leergang Sociaal Zekerheidsrecht ‘Leg de basis voor het effectief adviseren en vertegenwoordigen van uw cliënten’ start: 12 mei 2022 | NOvA 21 PO o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens RvR erkend Leergang Onderwijsrecht ‘Alle relevante onderwijsrechtelijke wet en regelgeving’ start: 22 september 2022 | NOvA 20 PO o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven Leergang Verdieping contractenrecht ‘Voor praktijkjuristen die het belang van diepgaande kennis van fundamenten van het contractenrecht inzien’ start: 31 oktober 2022 | NOvA 21 PO o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen Leergang Klimaatverandering en energietransitie nieuw ‘Combinatie van sectorspecifieke wetgeving en het juridisch kader van een aantal concrete projecttypen, zoals zon en windenergieprojecten, duurzame warmteprojecten en waterstofprojecten’ start: 2 november 2022 | NOvA 36 PO o.l.v. mr. dr. Marjolein Dieperink Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid ‘Voor juristen en beleidsmedewerkers die bewust een juridische én maatschappelijke koers willen uitzetten’ start: najaar 2023 | NOvA 12 PO o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven Intellectueel Eigendomsrecht Leergang Intellectueel-eigendomsrecht ‘Van bredere kennis tot strategisch gebruik’ start: 1 november 2022 | NOvA 21 PO o.l.v. prof. mr. Stef van Gompel Onderwijsrecht Leergang Onderwijsrecht ‘Alle relevante onderwijsrechtelijke wet en regelgeving’ start: 22 september 2022 | NOvA 20 PO o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid ‘Voor juristen en beleidsmedewerkers die bewust een juridische én maatschappelijke koers willen uitzetten’ start: najaar 2023 | NOvA 12 PO o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven Juridische opleidingen en cursussen Programma 2022 VU Law Academy

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=