Mr.

Mr. 4 2018 / 45 DEAL PARTIJEN ADVISEURS Het Nederlandse Ambassador Investments en Antaurus Vermogensbeheer gaan fuseren. De fu- siecombinatie zal in Blaricum verder gaan on- der de naam Ambassador Vermogensbeheer, met 350 miljoen euro onder beheer en een team van twaalf beleggingsprofessionals op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Ambassador Investments BV DVAN (Daniëlle Dix, Mustafa Sahan), DUO Notari- aat (Duco Ottevangers), VanLoman Tax Lawyers (Laurens Lor) Antaurus BV Blonk Legal (Sandra Frommelt), Norton Rose Ful- bright (Saskia Blokland, Geert-Jan van Rijthoven) DOOR MICHIEL ROHLOF Pieter Schütte toepassing zijn. Het prospectus diende te worden goedgekeurd door CSFF, de Luxemburgse toezichthouder, terwijl wij doorgaans deze proces- sen met de AFM doorlopen. Daarnaast wilde B&S als Luxemburgse ven- nootschap wel ‘gewoon’ voldoen aan de best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code, waardoor wij samen met de an- dere juridische adviseurs voor de uitdaging stonden om Nederlandsrech- telijke concepten te implementeren binnen het kader van het Luxemburg- se vennootschapsrecht. Verder bleek dat er toch een aantal verschillen te zijn in de implementatie van Europese regelgeving in Nederland en Luxemburg, wat leidde tot interessante juridische vraagstukken op zowel vennootschapsrechtelijk als effectenrechtelijk gebied. “Als team streven wij er altijd naar om het proces voor de onderneming zo makkelijk mogelijk te maken, en de juridische rompslomp die daarbij komt kijken zoveel mogelijk te beperken en te stroomlijnen. Naast het heb- ben van juridische kwaliteiten moet je ook praktisch en pragmatisch zijn, kunnen omgaan met verrassingen tijdens het proces en tegen strak- ke deadlines kunnen. Daarnaast zijn er veel partijen betrokken bij een beursgang, dus is het belangrijk dat je met iedereen goed kunt samen- werken zodat het proces zo soepel mogelijk verloopt. “Wat verder wellicht typerend is voor het werk van een advocaat die zich bezighoudt met equity capital markets, is dat je als advocaat van de ven- nootschap de penvoerder bent over het prospectus. Het is daarbij van groot belang dat je je naast de juridische onderwerpen ook verdiept in de financiële aspecten en strategie van de onderneming, aangezien al deze aspecten van de onderneming goed aan de belegger moeten worden uit- gelegd in het prospectus. Uiteindelijk werk je in een dergelijke trans- actie met alle betrokken partijen toe naar de gongslag bij Euronext Am- B&S NAAR DE BEURS B&S Group heeft een notering aan de Amsterdamse beurs gekregen. CEO Bert Meulman van het in Dordrecht gevestigde snelgroeiende distributiebedrijf voor consumentenproducten (fast moving consumer goods) luidde met zijn managementteam de gong bij Euronext in Am- sterdam. Na de beursgang staan er in totaal 84.177.321 aandelen uit, waarmee B&S Group wordt gewaardeerd op een bedrag van ongeveer € 1,2 miljard euro. Adviseurs B&S Group SA: Stibbe (Pieter Schütte, Nora Offergelt, Emilie de Renardel de Lavalette, Pelle van Manen, Samuel Gray), Loyens & Loeff (Amsterdam: Pieter van Druten, Gilian Renkema, Rob Cornelisse, Pleuni Visser, Jelmer Kalisvaart, Peter Corten, Martijn Schoonewille, Sebastiaan Morhuis, Luxemburg: Jozef Pinxten, Luis Alberto Aguerre Enriquez, Guy Palmaers, Cédric Raffoul, Arnaud Barchman), Sullivan & Cromwell Adviseurs verkopende aandeelhouders (Sarabel Invest S.à.r.l., Lebaras Belgium BVBA en B&S Participations BV): Houthoff (Jetty Tukker, Merel Zwankhuizen, Emma Schutte, Duco Poppema) Adviseurs banken (ABN, ING, Morgan Stanley, Deutsche Bank): Linklaters Pieter Schütte, dealmaker voor Stibbe: “B&S heeft ons vorig jaar uit- genodigd om een presentatie te komen geven over het proces van een beursgang. Na dat gesprek hebben zij ons ingeschakeld als adviseur bij de voorgenomen beursgang. Het is een Luxemburgse vennootschap die een notering aan Euronext Amsterdam nastreefde. Hierdoor moest reke- ning worden gehouden met de verschillende juridische regimes die van DEAL PARTIJEN ADVISEURS De Nederlandse pensioenadviseur Montae en de Zweedse financieel adviseur Söderberg & Part- ners gaan samenwerken. De aandeelhouders van de Nederlandse pensioenadviseur Montae Groep verkopen een deel van hun aandelen aan de Zweedse financieel adviseur Söderberg & Part- ners. Montae neemt op zijn beurt een aandeel in het nieuwe, op Nederland toegesneden platform voor de vanuit Söderberg te leveren programma- tuur voor pensioenfondsen. Aan de transactie ging een interne herstructurering vooraf. Aandeelhouders Montae Groep Vestius (Henk Brat, Daan van Noord), Van der Steenhoven (Ruby Nefkens) Söderberg & Partners Houthoff (Daphne van Boxtel, Emma Schutte, Mark Lemmens, Merel Zwankhuizen, Julia Nesselaar) WILT U DEALS MELDEN? MAIL AAN DEALS @MR-MAGAZINE.NL

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=