Mr.

50 / Mr. 1 2019 “D e laatste tijd doen wij veel ‘#Metoo-zaken’, waarbij we kranten, omroepen en televisiepro- ducenten bijstaan”, vertelt Jens van den Brink. “Een van de eerste zaken op dat gebied, voordat #MeToo een begrip was, was voor de Volkskrant , die had bericht over Ruut Weiss- man, regisseur en docent, en Jappe Claes, acteur en docent in de theaterwereld. Bij de Raad voor de Journalistiek stonden wij Trouw bij in een klacht die is aangespannen door Gijs van Dam. Trouw publiceerde destijds de ingezonden brief van Jelle Brandt Corstius, waarin deze meldde dat hij aan het begin van zijn carrière was aangerand. De hoofd- klacht, dat Trouw de naam van Van Dam had bekendge- maakt, is afgewezen. In de ingezonden brief stond geen naam en Trouw heeft die ook niet vermeld.” TRIAL BY MEDIA #MeToo-zaken zijn heftig, vindt Van den Brink. Het gaat om gebeurtenissen die diep in het leven van de betrokke- nen ingrijpen. Degene die beschuldigt heeft bewijspro- blemen, want mensen die geïntimideerd worden praten daar vaak pas vele jaren later over. Dan zijn de feiten moeilijk meer te reconstrueren. Wie wordt beschuldigd, kan zich moeilijk verweren. “ Trial by media bestaat”, zegt Van den Brink, “en dat moet ook. Het aan de kaak stellen Jens van den Brink (Kennedy Van der Laan) en Georgina Nühn (Le Poole Bekema) opereren in de snelle wereld van media en entertainment. Daar raken privacy, vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele rechten elkaar. Waar liggen de grenzen? DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN FOTO’S GEERT SNOEIJER WAAR FUNDAMENTELE RECHTEN BOTSEN SENIOR/JUNIOR van misstanden is een van de taken van de media.” Bij media- en entertainmentrecht gaat het om het snij- vlak van verschillende, vaak fundamentele rechten zoals vrije meningsuiting, vrije nieuwsgaring en persoonlijke levenssfeer. Rechten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Waar die rechten bij elkaar komen, ontstaan botsingen. Dat maakt het werkterrein zo interessant, vinden Jens van den Brink en Georgina Nühn. De liefde voor het vak kwam bij allebei in de loop van hun studietijd. Van den Brink ging rechten aan de Universiteit van Amsterdam studeren met het idee diplomaat te worden. “De eer- ste studiejaren heb ik als inspiratieloze ellende ervaren”, kijkt hij terug. “Maar toen ik aan de Columbia Universi- ty in New York een vak volgde over het First Amendment hing ik aan de lippen van de professor, Vincent Blasi. Vanaf dat moment vond ik het leuk. Dat bleef zo toen ik me vervolgens ging specialiseren in IE en media aan de UvA, waar een uitstekend instituut voor informatie- recht zit.” PERSPRAKTIJK Bij Kennedy Van der Laan ontmoette Van den Brink de in 2008 overleden Willem van Manen, een grootheid op het gebied van mediarecht, die de vrijheid van meningsuiting als een van de belangrijkste rechten beschouwde. “Ik heb veel van hem geleerd. Hij was de nestor van de persprak- tijk, nog vóór Bas Le Poole”, aldus Van den Brink. Le Poole richtte na 33 jaar bij Houthoff met Anne Bekema het nichekantoor Le Poole Bekema op, waar Georgina Nühn dit jaar haar stage afrondt. Zij begon een studie In- ternational Business Administration aan de Vrije Universi- SENIOR/JUNIOR In deze serie praten een senior en een junior advo- caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en het vakgebied dat zij delen. “DAT HET GAAT OM PUBLICITEITS- GEVOELIGE ZAKEN MET TIJDSDRUK MAAKT MEDIARECHT EXTRA SPANNEND”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=