Wilt u zich abonneren op Mr. magazine?

Type abonnement:

Wijzigingen zoals verhuizingen en opzeggingen kunnen uitsluitend per mail worden doorgegeven (abonnementen@mr-magazine.nl)

Mr. is gratis voor juristen werkzaam in Nederland én voor studenten WO rechten in Nederland. Mr. wordt alleen gratis verzonden naar in Nederland wonende abonnees. Voor in het buitenland wonende abonnees gelden aangepaste tarieven. Mailt u in dat geval naar abonnementen@mr-magazine.nl ovv verzending buitenland.

Mr. verschijnt in 2018 op 15 februari, 22 maart, 26 april, 31 mei, 5 juli, 6 september, 11 oktober, 15 november en 13 december.

Mutaties worden ongeveer tot 1 maand voor verschijning verwerkt.