Wilt u zich abonneren op Mr. magazine?

Type abonnement:

Adreswijzigingen en opzeggingen: U heeft hiervoor het abonneenummer nodig. Dit vindt u boven uw naam op de adresdrager van het magazine. Zonder abonneenummer kan uw mutatie niet in behandeling worden genomen.

Opzeggingen kunt u hier doorgeven.

Overige wijzigingen zoals verhuizingen kunnen uitsluitend per mail worden doorgegeven (abonnementen@mr-magazine.nl) o.v.v. abonneenummer.

Betaalde abonnementen: graag uw naam en adresgegevens per mail doorgeven aan abonnementen@mr-magazine.nl o.v.v. betaald abonnement

Mr. is gratis voor juristen werkzaam in Nederland én voor studenten WO rechten in Nederland. Mr. wordt alleen gratis verzonden naar in Nederland wonende abonnees. Voor in het buitenland wonende abonnees gelden aangepaste tarieven. Mailt u in dat geval naar abonnementen@mr-magazine.nl ovv verzending buitenland.

Mr. verschijnt in 2020: 29 februari, 18 april (verschijnt alleen digitaal i.v.m. Coronacrisis), 13 juni, 12 september, 17 oktober, 14 november en 19 december

Mutaties worden ongeveer tot 1 maand voor verschijning verwerkt.