Waarom kennispartners?

De tijd dat kranten en tijdschriften dachten dat hun informatie de enige was die relevant was voor hun lezers, ligt achter ons. Gaandeweg is bij redacties en uitgeverijen het inzicht ontstaan dat ook andere partijen over relevante informatie beschikken voor hun lezers en abonnees. Een ontwikkeling die mede is gefaciliteerd door de toenemende toepassingen in online uitgeven. Kennispartners verzorgen het gereedschap van de Mr.-lezers. Met behulp van de door hen aangereikte tools kunnen juristen hun werk beter doen. De komende tijd zal een onderverdeling worden gemaakt in verschillende categorieën. Te denken valt aan legal tech, werving en selectie, consultancy, IT (security), training en opleiding, kantoorinrichting en facility management.

Belangrijke aanvulling op redactie

Toch blijft het van belang dat altijd duidelijk is wie de afzender van de informatie is. Speciaal met het oog daarop heeft Mr. het begrip Kennispartner in het leven geroepen. Dit zijn organisaties die zich met hun producten of diensten richten op de lezers van Mr. Hun doelstelling is niet alleen het vergroten van hun naamsbekendheid, maar zeker ook het overbrengen van hun specifieke kennis, die voor het dagelijks werk van de bezoekers van Mr.-online van belang is. Elke kennispartner krijgt een eigen, herkenbare pagina. Mr. partnert graag met deze organisaties, omdat hun informatie een belangrijke aanvulling is op het nieuws, de achtergrondartikelen en alle andere rubrieken die Mr. dagelijks biedt.

Meer informatie over de mogelijkheden van partnerships, klik hier.

Scroll naar boven