Partnerbijdrage van

Amerikaanse contracten

Geen contract is hetzelfde, maar veel Amerikaanse contracten volgen een vergelijkbare structuur. In dit artikel worden enkele belangrijke bouwstenen beschreven van een Amerikaans commercieel contract. Ook wordt ingegaan op waarom deze specifieke clausules zo belangrijk zijn in een Amerikaanse context én hoe deze clausules met elkaar samenhangen. Met die kennis begrijpt men beter hoe een Amerikaans contract in elkaar zit. Dat helpt bij een (high level) beoordeling van een contract naar Amerikaans recht.

Delen:

Met het oog op NGB Extra
In een Amerikaans commercieel contract[1] is het gebruikelijk om heel precies te omschrijven welke eigenschappen de koper mag verwachten van de te leveren goederen of diensten, en welke niet. Dat betekent niet alleen een omschrijving van welke goederen of diensten worden geleverd inclusief uitgebreide specificaties, maar ook een precieze omschrijving van waar, wanneer en hoe zij worden geleverd.

            Representations & warranties

Jochem Dousi, advocaat Amerikaans en Nederlands contractenrecht, Wijn & Stael

Bij de omschrijving van de prestatie wordt soms gewerkt met ‘representations & warranties’. Hoewel ze in een overeenkomst vaak als een onlosmakelijk duo worden gebruikt, hebben beide begrippen strikt genomen hun eigen betekenis en functie. Een representation is een in het contract opgenomen inlichting van de verkoper, bijvoorbeeld dat de goederen of diensten over bepaalde eigenschappen beschikken, op basis waarvan de koper mede overgaat tot het sluiten van de overeenkomst. De warranty is de met die representation samenhangende contractuele verbintenis (belofte) dat de inlichting correct is. Blijken de representations niet correct, dan kan de koper de overeenkomst in beginsel ontbinden op grond van dwaling. Bij een schending van de warranties kan de koper een schadevergoeding vorderen op grond van wanprestatie.

Bescheiden rol redelijkheid en billijkheid

Het belang van de precieze omschrijving van de prestatie laat zich onder andere verklaren door de zéér bescheiden rol van de redelijkheid en billijkheid in het Amerikaanse recht. Zo bestaat er geen aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. De rechter zal een partij dus niet ‘helpen’ door een leemte op te vullen en een bepaalde verplichting in het contract te lezen op basis van de redelijkheid en billijkheid.

Parol evidence rule

Daarnaast staat de Amerikaanse parol evidence rule eraan in de weg dat partijen zich erop kunnen beroepen dat een verplichting weliswaar niet in de schriftelijke overeenkomst staat, maar wel mondeling of schriftelijk zou zijn overeengekomen gedurende de onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van het schriftelijke contract. De parol evidence rule houdt namelijk in dat, als partijen beogen dat het schriftelijke contract een ‘final expression of their agreement’ is, oftewel allesomvattend is, de inhoud van de overeenkomst wordt afgebakend tot uitsluitend de tekst van het schriftelijke contract. Partijen mogen de overeenkomst dan niet meer aanvullen door te verwijzen naar een afspraak vastgelegd in bijvoorbeeld een email uitgewisseld tijdens de onderhandelingen.

Lees het volledige NGB Extra artikel over de; plain meaning rule, geen precontractuele redelijkheid en billijkheid, toepasselijk recht en acht clausules zoals de indemnification en force majeur clausule via onderstaande knop.

Voetnoot
1 Met een ‘Amerikaans contract’ wordt bedoeld een contract naar het recht van één van de 50 Amerikaanse staten of de District of Columbia. Met een ‘commercieel contract’ wordt bedoeld een contract tussen professionele partijen voor bijvoorbeeld de levering van goederen of diensten.

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven