Jeroen Veldhuis

Jeroen Veldhuis is De Bloggende Advocaat en werkt bij Visser & Van Solkema Advocaten in Amsterdam. Jeroen blogt geregeld over allerhande juridische onderwerpen op zijn weblog www.debloggendeadvocaat.nl, maar de nadruk ligt op burgerlijk (proces)recht. Ook is hij actief op Twitter.

Artikelen van Jeroen Veldhuis

Een deurwaarder mag niet 24/7 ambtshandelingen verrichten. In dit blog leg ik uit wat ambtshandelingen zijn en op welke dagen de deurwaarder deze niet…
De geheimhoudingsplicht is één van de fundamentele beginselen voor het uitoefenen van het beroep van advocaat. Het is van het grootste belang dat een…
Een deurwaarder heeft, net als een notaris, een ministerieplicht. Hierna licht ik toe wat de ministerieplicht inhoudt en wat de uitzonderingen zijn. Ministerieplicht: wat…
De Rechtspraak publiceert dagelijks uitspraken op de website rechtspraak.nl. Maar lang niet alle uitspraken worden gepubliceerd. Publicatie van uitspraken: niet alles Het is niet…
Het ligt voor de hand dat iemand die is veroordeeld voor terrorisme geen verklaring van geen bezwaar krijgt. Maar ook als het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens oplevert,…
Een gerechtelijke procedure begint, behalve bij de rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank Gelderland, met een dagvaarding of een verzoekschrift. In dit blog leg ik…
Sinds deze maand kent de rechtbank Rotterdam een echte Rotterdamse regelrechter; een experiment waaraan partijen vrijwillig kunnen deelnemen. Experimenteren De afgelopen jaren ontplooide De…
Wat is een verklaring van geen bezwaar? Wat is een verklaring van geen bezwaar? De officiële definitie staat in de Wet Veiligheidsonderzoeken en luidt:…
Pilot huurzaken In huurzaken woningruimte waarin sprake is van een huurachterstand experimenteren de Amsterdamse kantonrechters sinds februari 2018 met een nieuwe aanpak onder de…