Waterschap Drents Overijsselse Delta

Vacatures bij Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zoekt een

Functieomschrijving In de functie van Adviseur Juridische Zaken adviseer je over (complexe) publiekrechtelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan verzoeken om nadeelcompensatie, vertegenwoordiging van het waterschap tijdens zittingen van de bezwarencommissie of in geval van beroepszaken…

Scroll naar boven