Partnerbijdrage van

De bedrijfsjurist en de AI Act: genoeg te doen!

Wie had ooit gedacht dat kunstmatige intelligentie (in het Engels artificial intelligence, afgekort ’AI‘) nu al in zoveel sectoren in onze samenleving een rol zou vervullen? Inmiddels kijken we niet meer op van verschijnselen zoals een virtuele assistent op je telefoon, deep fake video’s, AI-generated NFT’s, zelfrijdende auto’s, data-gedreven overheidsbesluitvorming en voorspellende onderhoudsapplicaties. De technologische ontwikkelingen gaan zó snel, dat er behoefte is ontstaan om dit door middel van regelgeving in goede banen te leiden. Want het gebruik van kunstmatige intelligentie kan ook risico’s met zich brengen, denk aan het gebruik van war drones[ii] of deep fake telefoongesprekken[iii]. Naast al bestaande initiatieven vanuit publiek-private samenwerkingen, zoals de Artificial Intelligence Impact Assessment vanuit het onafhankelijke ECP Platform voor de Informatiesamenleving[iv], ontstaat nu ook op Europees niveau een juridisch kader.

Delen:

Andrew Ng”[i]

’Just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an industry that I don’t think AI’

Marielle Trimbos-Hartman

Op 21 april 2021 is het voorstel gepubliceerd voor een Europese verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (hierna: het “Voorstel”)[v]. Het doel van dit Voorstel is onder meer om bestaande wetgeving op dit vlak te verbeteren en om in Europa rechtszekerheid en rechtseenheid te creëren, zodat het investeren in (de innovatie van) AI aantrekkelijker wordt.

Ook moet de toekomstige verordening ervoor zorgen dat de artificiële intelligentie-systemen die in de Europese Unie in de handel worden gebracht en gebruikt, veilig zijn voor de Europese burger[vi]. Op dit moment wordt het wetgevingsproces doorlopen. Dat duurt door het veelvoud aan compromisvoorstellen en amendementen mogelijk langer dan verwacht. Het Tsjechische voorzitterschap in de Raad probeert eind december 2022 een algemene oriëntatie op de AI Act te bereiken.

Aanpak van het Voorstel

In het Voorstel is gekozen voor een risicogebaseerde regelgevingsaanpak. Hoe groter het risico voor grondrechten en veiligheid, hoe meer verplichtingen moeten worden nageleefd.

Lees in het volledige artikel op de NGB-website over: AI-systeem, voorschriften van risicobeheer en monitoring, heeft de bedrijfsjurist een rol bij implementatie, de veranderende rol van de bedrijfsjurist, aanbieder of gebruiker, de EU-databank voor AI-systemen met een hoog risico, een maximale boete van wel €30 miljoen, compromisvoorstellen, General Purpose AI-systemen, regulatory sandbox, voorbereiden op de AI Act, ten slotte.

Door de NGB Werkgroep Digitalisering, op voorzet van mr. Mariëlle Trimbos-Hartman, advocaat in dienstbetrekking bij Stedin Groep. Met medewerking van:

  • mr. Vincent Roos (Halsten);
  • mr. Lisette Guineé (Randstad);
  • mr. Momet Abas (DXC);
  • mr. Martin Woodward (Arcadis);
  • mr. Marjon Vloedbeld (Textkernel);
  • Aart Jan Zwartscholten, Lead Digital Innovation & AI bij Stedin Groep.

Dit is het zevende artikel namens de NGB Werkgroep Digitalisering. Eerder verschenen de artikelen:

Voetnoten

[i] https://www.gsb.stanford.edu/insights/andrew-ng-why-ai-new-electricity

[ii] https://wibnet.nl/techniek/kunstmatige-intelligentie/ai-in-oorlog-kille…

[iii] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/25/burgemeester-berlijn-voert-half-uu…

[iv] https://ecp.nl/wp-content/uploads/2018/11/Artificial-Intelligence-Impac…

[v] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0… Wet op de artificiële intelligentie, 2021/0106.

[vi] Zie de toelichting bij het voorstel, onder het kopje “Motivering en doel van het voorstel” (Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (wet op de artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de unie {SEC(2021) 167 final} – {SWD(2021) 84 final} – {SWD(2021) 85 final}, met kenmerk 2021/0106 COD).

Delen:

NGB

Het NGB is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen. Door opleidingen en bijeenkomsten stelt het NGB jou als bedrijfsjurist in staat je professionele kennis en kunde…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven