Mr.

50 / Mr. 2 2019 H arm-Jan de Kluiver en Dewi Krop kennen elkaar uit 2013, toen zij als student haar afstudeerscriptie bij hem schreef − De Kluiver is behalve advo- caat bij De Brauw Blackstone Wetbroek ook hoogleraar ondernemingsrecht aan de Uni- versiteit van Amsterdam. Noch De Kluiver, noch Krop ging direct na de middelbare school rechten studeren. Krop: “Van jongs af aan zeiden mensen dat ik advocaat moest worden, of bij een vak- bond moest gaan werken. Want ik hield al vroeg van on- derhandelen en van beargumenteren, van mensen over- tuigen.” Maar eerst wilde Krop, die gedeeltelijk in het buitenland is opgegroeid, reizen en de wereld ontdek- ken. Ze studeerde een jaar Spaans in Buenos Aires en ging vervolgens naar McGill University in Canada. “Ik vond veel dingen leuk en daar kon het allemaal. Ik deed een Bachelor of Arts in politieke wetenschappen met mi- nors in economie en Spaanse literatuur.” Daarna wist Krop dat ze advocaat wilde worden en ging ze rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ondernemingen hebben met steeds meer belangen te maken. Bestuur en toezicht zijn onderwerp van maatschappelijke discussie, waarbij social media voor snelle oordelen zorgen. De taak van bestuurders en toezichthouders wordt zwaarder en aansprakelijkheid ligt op de loer. Corporate governance is de dagelijkse praktijk van de advocaten Harm-Jan de Kluiver (De Brauw Blackstone Westbroek) en Dewi Krop (Bergh Stoop & Sanders). DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN FOTO’S GEERT SNOEIJER IN HET HART VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE SENIOR/JUNIOR POLITIEACADEMIE De Kluiver ging na de middelbare school naar de Politieacademie omdat het politie- werk hem interessant leek. “In de oplei- ding zat een klein blokje privaatrecht”, kijkt hij terug, “en dat vond ik erg leuk. De docent was enthousiast en dat werkte aanstekelijk. Toen ben ik naast mijn poli- tieopleiding rechten gaan studeren en daarna bij de universiteit gaan werken. Mijn politietijd duurde in totaal vijf jaar, inclusief de opleiding. Ik kijk met plezier terug. Het wa- ren bijzondere tijden, kraken van huizen was toen bij- voorbeeld bon ton . Maar de variëteit en de nuance van het privaatrecht en ondernemingsrecht boeien mij uit- eindelijk meer.” De Kluiver promoveerde in 1992 en werd hoogleraar on- dernemingsrecht in achtereenvolgens Maastricht, Utrecht en sinds 2003 aan de Universiteit van Amster- dam. In 1999 werd hij advocaat. “Eigenlijk puur door toeval. Peter van Schilfgaarde, toen aan De Brauw ver- bonden, vroeg of ik er niet voor voelde advocaat te wor- den. Dat leek mij een mooie nieuwe uitdaging. Wat ik er zo interessant aan vind is dat het altijd om een belan- genafweging gaat. Voor alle kanten is vaak wel wat te zeggen. Bij strafrecht is het meer goed of fout. Bij cor- porate governance is het veel gelaagder. Je onderzoekt hoe het geschil is ontstaan, wat de achtergrond daarvan is, en vooral: hoe je het kunt oplossen.” SENIOR/JUNIOR In deze serie praten een senior en een junior advo- caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en het vakgebied dat zij delen. “BIJ CORPORATE GOVERNANCE GAAT HET ER VOORAL OM TE KIJKEN HOE JE EEN GESCHIL KUNT OPLOSSEN”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=