Mr.

32 / Mr. 4 2019 KEIHARD WERKEN, MAAR LEKKER IN JE VEL giairs beginnen met de driejarige beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en The Law Firm School, een samenwerkingsverband van zestien grote advocaten- kantoren. In aanvulling daarop is er een intern oplei- dingsprogramma van vier maanden aan NDinstitute, waarin ze een eigen procespraktijk opbouwen met rechts- bijstandszaken. Sinds een jaar bestaat daarnaast het Ta- lent Ontwikkel Programma, waaraan ook professionals met andere expertises deelnemen. “Junioren en meer er- varen collega’s uit advocatuur, notariaat en belastingad- viespraktijk, maar ook medewerkers van HR, legal opera- tions en finance administration komen enkele keren per jaar bijeen. Onder begeleiding van gespecialiseerde trai- ners en ervaren kantoorgenoten krijgen zij nieuwe vaar- digheden en kennis bijgebracht, onder meer op het ge- B ij NautaDutilh begint het coachen van nieuwe me- dewerkers al op hun eerste werkdag, zegt Petra Zijp, bestuurslid en partner Capital Markets. Het kantoor, waar wereldwijd ruim vierhonderd advocaten, notarissen en belastingadviseurs werken, organiseert en- kele keren per jaar een introductiedag waarop de nieuw aangetreden juristen en niet-juristen elkaar en hun kan- toorgenoten kunnen leren kennen. “We willen nieuwe collega’s een goed beeld geven van onze strategie en de sfeer op kantoor, en hoe we omgaan met onze cliënten. We willen dat ze hier vanaf dag één over gaan nadenken.” CRAFT YOUR CAREER Bij NautaDutilh werken bijna honderd stagiairs. Aan op- leiding is er voor hen geen gebrek. Nieuwe advocaat-sta-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=