Mr.

58 / Mr. 5 2019 N atalie Vloemans en Maikel Samsom hebben veel gemeen. Zij houden zich allebei bezig met verze- kerings- en aansprakelijkheidsrecht, studeerden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raakten geïnspi- reerd door hun hoogleraren, hebben belangstelling voor (rechts)filosofie en zijn de eersten uit hun familie die naar de universiteit gingen. Bovendien hebben ze beiden belangstelling voor de wetenschap. Samsom is bezig met een promotieonderzoek naar privacy en aansprakelijkheidsrecht. “Ik onderzoek in hoeverre in- breuken op privacy kunnen leiden tot aansprakelijkheid en schadevergoeding. Stel dat je wordt gefotografeerd zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven, wat is dan je schade? Welke normen worden geschonden bij be- paalde inbreuken op privacy, en in hoeverre hoort iets tot de normale risico’s van het leven?” Dat theoretische deel van het vak spreekt Samsom aan, naast het praktische van het aansprakelijkheidsrecht. “Ik deed de specialisa- tiemaster ‘Aansprakelijkheid & verzekering’ waarbij je In complexe verzekerings- en aansprakelijkheidszaken is de rol van de advocaat die van trusted advisor of coach. De pijn bij slachtoffers en nabestaanden is groot, weten Natalie Vloemans (Ploum) en Maikel Samsom (Stadermann Luiten Advocaten). “Realiseer je wat je aan het doen bent.” DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN FOTO’S GEERT SNOEIJER VERZEKERINGSRECHT: EEN DOOR EN DOOR MENSELIJK VAK SENIOR/JUNIOR verschillende stages loopt. Je staat direct met je poten in de modder, dat vond ik heel prettig aan de master. Ik doe nu veel bedrijfsaansprakelijkheidszaken en letselschade- zaken. Een door en door menselijk vak.” OPSTAPJE Vloemans heeft na haar studie serieus overwogen te gaan promoveren. “Ik ben rechten in Rotterdam gaan doen om- dat ik het bedrijfsleven in wilde”, vertelt ze. “Tijdens de studie werd ik gegrepen door de colleges van Jan van Dunné en René Foqué. Fantastisch vond ik die. In mijn tijd waren er weinig verplichte vakken. Ik koos vakken die ik leuk vond, waaronder rechtsvinding en rechtspsy- chologie. Ik werkte als student-assistent en raakte zo ge- ïnteresseerd in de wetenschap dat het bedrijfsleven mij bij nader inzien te weinig juridisch-inhoudelijk leek. Pro- moveren trok, maar dan wel een promotieonderzoek dat voor de praktijk interessant zou zijn. Groots en meesle- pend moest het worden. Want ik zag ommij heen hoe mensen konden verstoffen in hun onderzoek.” Om voor de praktijk te kunnen schrijven, wilde Vloemans die praktijk eerst leren kennen. Zo werd ze advocaat. Als op- stapje naar een proefschrift. “Na drie jaar belde de univer- siteit: kom je terug? Je hebt je opstapje nu gehad. Loyens & Loeff, waar ik toen werkte, wilde dat ik bleef. Ik kon het onderzoek deels in kantoortijd doen. Maar ik kreeg een SENIOR/JUNIOR In deze serie praten een senior en een junior advo- caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en het vakgebied dat zij delen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=