Mr.

44 / Mr. 6 2019 Terwijl de burger behoefte heeft aan recht dichtbij, beweegt het rechtsbedrijf zich in tegenovergestelde richting. In Zeeland is de situatie, net als in veel andere randgebieden, nijpend. Het kantoor van het OM in Middelburg is dicht, de hoofdvestiging van de rechtbank zit in Breda. Maar de Zeeuwse Meesters zijn strijdbaar. Een nieuwe generatie wetswinkels, een ‘Jus-Bus’ en de videorechter moeten het tij keren: “We hebben nu veel kopstukken bij elkaar.” DOOR PETER LOUWERSE ZEELAND WIL GEEN JURIDISCHE UITHOEK ZIJN hebben teweeggebracht. De grote lijn: doordat Breda be- langrijker wordt, komen de Zeeuwse belangen op de tweede plaats. “Zeeland wordt steeds meer een juridische uithoek”, zegt advocaat Nienke Slump (Justion Advoca- ten, vestiging Middelburg ). Het kantoor van het Openbaar Ministerie in provincie- hoofdstad Middelburg is dicht. De hoofdvestiging van de rechtbank zit in Breda, de Zeeuwse kantongerechten zijn opgeheven en de rechtsbijstand is net als in de rest van Nederland uitgekleed. Dat is een hard gelag voor een pro- vincie die ooit drie rechtbanken (in Middelburg, Goes en Zierikzee) telde, en twaalf kantongerechten. Maar de Zeeuwen zitten niet bij de pakken neer. Luctor et Emergo ! “A ls de Paus naar Avignon verhuist, gaan alle bisschoppen mee.” De Middelburgse straf- rechter Jan Hopmans gebruikt de beeldspraak om de verschraling van het Zeeuwse rechtsbedrijf te illus- treren. Nu het organisatorisch zwaartepunt binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant is verschoven van Middelburg naar Breda, vertrekt ook juridisch talent naar West-Brabant. HARD GELAG Het is een van de effecten die de reorganisaties, als gevolg van de Herziening Gerechtelijke Kaart, binnen de Recht- spraak en het Openbaar Ministerie de afgelopen tien jaar

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=