Mr.

72 / Mr. 7 2019 S andra van Heukelom-Verhage, partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, bekijkt innovatie en technologie vanuit een rechtsstatelijke rol. “Hoe worden de verschillende rollen van de overheid: dienst- verlenend, kaderstellend, rechtsprekend en nog veel meer, beïnvloed door de digitale transformatie? Wat bete- kent het als je door data meer kennis krijgt over de afne- mer – bij de overheid de burger? Hoe ga je daar zorgvuldig mee om, zonder dat de burger het gevoel heeft: big brother is watching me ? Hoe doe je dat transparant, met respecte- ring van de privacy? Dat zijn vraagstukken waar mijn hart sneller van gaat kloppen.” SNOEPWINKEL Van Heukelom studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Omdat ze graag advocaat wilde wor- den, liep ze studentstage bij een groot kantoor in Amster- dam. Het voelde iets te commercieel, zodat ze voor een volgende stage koos voor de Raad van State. “Maar daar miste ik het contact met cliënten en de spanning van het zaken doen. Iemand raadde mij aan: ga eens bij Pels Rijcken kijken. Daar vond ik precies wat ik zocht. Het beste van de twee werelden waarin ik een kijkje had geno- Als je als jurist geen showstopper aan het eind van innovatietrajecten wilt zijn, moet je je verdiepen in de technologie. Daar is een bepaalde nieuwsgierigheid voor nodig. Innovatie & technologie is het thema waarin Sandra van Heukelom-Verhage (Pels Rijcken) en Cees Plaizier (Kennedy Van der Laan) opereren. DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN FOTO’S GEERT SNOEIJER WAAR TECHNOLOGIE RECHT ONTMOET SENIOR/JUNIOR men. Ik ging aan de slag in wat voor mij de snoepwinkel van de overheidspraktijk was.” Van Heukelom speciali- seerde zich in subsidierecht, schaarse publieke middelen en het algemene bestuursrecht. Ook hield zij zich bezig met arbeids- en ambtenarenrecht. COMPUTERSPELLETJES Cees Plaizier volgde een brede bachelor aan de Universiteit van Amsterdam. “Ik was geïnteresseerd in de advocatuur en volgde daarom de togaminor. De vijf kernwaarden van het beroep die ik daar hoorde spraken mij aan: integriteit, deskundigheid, partijdigheid, onafhankelijkheid en ver- trouwelijkheid. Tegen het eind van mijn bachelor ontdek- te ik dat de UvA een master informatierecht aanbood. Ra- zend interessant, want ik ben mijn hele leven al geboeid door technologie. Dat begon met computerspelletjes. In- eens bleek dat ik daar als jurist iets mee kon. Mijn belang- stelling en toekomstige beroep kwamen samen. Deed ik het tijdens mijn bachelor rustig aan, tijdens de masterfa- se haalde ik dat dubbel en dwars in en deed ik zo veel mo- gelijk vakken. Informatierecht is een uitstekende master, met bevlogen docenten. Mijn scriptiebegeleider Tarlach McGonagle bood zijn studenten de kans ommee te werken aan onderzoeken die hij voor onder andere organen van de Raad van Europa deed. Machtig mooi was dat.” Na studentstages bij twee grote kantoren en een baantje als werkstudent bij een ander kantoor startte Plaizier in mei vorig jaar bij Kennedy Van der Laan. “Ik doe vooral privacy, maar ook IE en IT. Technologie en innovatie gaat dwars door rechtsgebieden heen.” SENIOR/JUNIOR In deze serie praten een senior en een junior advo- caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en het vakgebied dat zij delen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=