Mr.

52 / Mr. 9 2019 “H et Advokatenkollektief Rotterdam is opge- richt in 1975. We zijn een van de zeer weinige advocatencollectieven die nog bestaan en die het woord met k’s en niet met c’s schrijven”, vertelt Rogier Scheltes. “Oorspronkelijk deelden we alles gelijk. Rond de eeuwwisseling zijn we gaan differentiëren naar functie en naar ervaring. We doen vrijwel uitsluitend ge- financierde rechtsbijstand, waarop de laatste vijftien jaar zwaar wordt bezuinigd. De overheid heeft vele drempels opgeworpen – hogere griffierechten, hogere eigen bijdra- ge − waardoor mensen minder snel naar een advocaat gaan. Tegenwoordig hebben we gemiddeld zwaardere za- ken dan vroeger, terwijl de vergoedingen meer dan tien jaar zijn blijven stilstaan.” Een van de gevolgen daarvan is dat er bij het kantoor nog maar zes advocaten werken, allen ouderen, in plaats van de vijftien advocaten die het Advokatenkollektief ooit tel- de. De jongere advocaten hebben elders, meestal buiten de advocatuur, een heenkomen gezocht. Scheltes: “Ik be- grijp dat, want het is eigenlijk niet meer te doen.” ANTENNES Scheltes deed ruim tien jaar over zijn studie in Rotter- dam. Hij zorgde financieel voor zichzelf en deed dus altijd Rogier Scheltes (Advokatenkollektief Rotterdam) en Simon Dik (Huisvestingsadvocaten) houden zich bezig met huurrecht. Scheltes treedt alleen voor huurders op, Dik alleen voor verhuurders. Een gesprek over engagement, verantwoorde commerciële verhuurders en cowboys. DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN FOTO’S GEERT SNOEIJER ‘ADVOCAAT BRENGT REDELIJKHEID IN HET PROCES’ SENIOR/JUNIOR betaald werk naast zijn studie. Daarnaast zat hij in de faculteitsraad en werkte hij in de rechtswinkel. “Als je naast je studie verschillende zijpaden inslaat, ontwikkel je jezelf”, vindt hij. “Dat kost tijd, maar levert je ook veel op. Je krijgt antennes voor wat er in de maatschappij leeft. Tegenwoordig kun je je studietijd niet meer op die manier doorbrengen. De druk om snel af te studeren is groot.” Simon Dik beaamt dat er een zware prestatiedruk ligt op studenten. Hij studeerde van 2011 tot 2017 in Groningen, waarbij hij een honoursprogramma volgde tijdens de bachelorfase en in de masterfase extra keuzevakken deed. Tijdens zijn studie was hij voorzitter van het rechtsbu- reau van de Studenten Organisatie Groningen, een orga- nisatie die kosteloos juridisch advies aan studenten biedt. Daarna was hij voorzitter van het Centraal Uitvoeringsor- gaan Studentenorganisaties en ten slotte van een studen- tenkorfbalvereniging. “In die besturen heb ik geleerd om prioriteiten te stellen en verantwoordelijkheid te nemen, wat mij in mijn werk goed van pas komt.” RECHTSHULP Eigenlijk wilde Dik historicus worden. “Ik had van jongs af aan belangstelling voor geschiedenis. Toen ik twaalf was las ik In Europa van Geert Mak. Prachtig vond ik dat. Uiteindelijk koos ik toch, mede vanwege het toekomst- perspectief, voor rechten. En toen kwam ik er snel achter dat mijn hart bij het verlenen van rechtshulp ligt.” Dik volgde stages bij verschillende advocatenkantoren en ontdekte op die manier dat hij huurrecht interessanter vindt dan personen- en familierecht, het onderwerp van SENIOR/JUNIOR In deze serie praten een senior en een junior advo- caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en het vakgebied dat zij delen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=