Mr.

28 / Mr. 3 2020 notariaat PUZZELEN MET PARENTELEN Jaarlijks overlijden honderden mensen zonder dat iemand aanspraak maakt op de nalatenschap: er ligt nog ruim 135 miljoen euro te wachten op erfgenamen. Binnenkort start het RTL 4-programma De Erfgenaam , waarin pre- sentator Ruben Nicolai op zoek gaat naar moeilijk te traceren nabestaanden. Notarissen hakken natuurlijk veel vaker met dit bijltje. Hoe gaat hun jacht op erfgenamen in zijn werk? door Karen Rijlaarsdam beeld Depositphotos/Digitalstorm “SOMS BLIJKT DAT DE TOT ENIGE ERFGENAAM BENOEMDE NEEF LANG GELEDEN NAAR CANADA IS VERTROKKEN EN INMIDDELS IS OVERLEDEN” waterde dat. Spoor dan maar eens een achterachterneef op die recht heeft op een zoveelste deel van een erfenis. Naast Nederlanders in den vreemde is het vooral lastig om erfgenamen te vin- den als het gaat om “niet-huisje-boom- pje-beestje-nalatenschappen”, zoals Hageman het noemt. “Als er geen testa- ment is, geen partner en ook geen kin- deren. Er zijn nou eenmaal mensen die zonder directe naasten overlijden en ook niet weten wie hun verwanten zijn. Of die lang geleden hun enige neef Piet tot erfgenaam hebben benoemd, die als je hem probeert te achterhalen ooit naar Canada blijkt te zijn vertrokken en in- middels is overleden.” Ook naar leden van uit elkaar gevallen families (zeker als dat het gevolg is van ruzie) kan het moeizaam zoeken zijn, evenals naar fa- milieleden van verstandelijk beperkten die al jaren in een instelling wonen. ENIG KIND Wanneer een echtgenoot en kinderen ontbreken, ga je in eerste instantie op zoek naar broers en zussen van de erfla- ter, vertelt Annemarie Braakman-Ven, kandidaat-notaris bij Kroes en Partners in Ter Aar en Alphen aan den Rijn. “Die zijn er lang niet altijd. Je ziet regelmatig dat iemand enig kind is, ongetrouwd en dat zijn ouders ook allebei enig kind wa- ren. Dan ga je naar een generatie daar- voor kijken, dus naar de grootouders, zodat je daar nazaten van kunt zoeken. Maar dat wordt al ingewikkeld, die gege- vens krijg je vaak niet via de gemeente waar de grootouders woonden boven ta- fel, als die gemeente al bekend is.” Meestal kun je vanachter je bureau een flink eind komen, zegt Braakman. “We raadplegen registers, bellen mensen, en kunnen digitaal heel wat gegevens op- vragen. Voordat je mensen stukken kunt toesturen om tot de verdeling te komen, moet je precies weten hoe het in elkaar zit. Maar soms weet je echt niet meer waar je moet zoeken. In zulke gevallen schakelen we het CBG in.” AANKNOPINGSPUNT Het CBG|Centrum voor familiegeschie- denis (voorheen Centraal Bureau voor Genealogie) wordt zo’n duizend keer per jaar ingeschakeld door notarissen. On- “W ait a minute, we’ve just started watching The Voice ”, klonk het vanuit Australië. De man aan de telefoon moest even het geluid van de tv zachter zetten. “Heel toepasselijk, dat dit Nederlandse exportproduct aan stond”, grinnikt kandidaat-notaris Geert Hageman van De Haan Hilbers Notaris- sen (Haarlem). “Ik wist zeker dat er in een bepaalde nalatenschap nog een hele Australische tak moest zijn, maar die konden we niet vinden. Omdat het om een familie met een vrij bijzondere ach- ternaam ging, ben ik gaan googelen en op goed geluk gaan bellen. En je gelooft het misschien niet, maar de eerste de beste poging bleek raak. Deze toevals- treffer was mijn doorbraak: hij leverde een tak van zestien erfgenamen op!” GEEN DIRECTE NAASTEN Een nalatenschap kan pas worden ver- deeld als alle erfgenamen bekend zijn: wie zijn degenen die volgens een testa- ment of volgens het wettelijk erfrecht (zie kader op pagina 31) aanspraak kun- nen maken op een nalatenschap? Meest- al levert het geen problemen op, maar soms is het moeilijk om rechthebbenden te vinden. Bijvoorbeeld omdat ze naar het buitenland vertrokken zijn. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn soms complete takken van families geëmi- greerd. De eerste en tweede generatie hadden nog wel contact met hun ver- wanten in Nederland, maar daarna ver- NOTARIËLE GENEALOGIE

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=