Mr.

52 / Mr. 3 2020 Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, maar ook een financieel product. Het pensioenrecht is een veelomvattend rechtsgebied, waar economie en politiek hun invloed doen gelden, zeggen Irene Vermeeren (Jones Day) en Bernard Timmer (HVG Law). De coronacrisis heeft een behoorlijke impact. door Henriette van Wermeskerken foto’s Geert Snoeijer sioengerechtigden daartegen bescher- men. Het systeem is gebaseerd op intergenerationele solidariteit en collec- tiviteit. In hoeverre zijn jongeren, die relatief meer premie betalen, bereid dat te blijven doen voor het pensioen van ouderen?” PENSIOENAKKOORD Dát ons pensioensysteem anders moet worden geregeld, daarover is men het eens. Timmer: “Na meer dan tien jaar onderhandelen is er sinds vorig jaar het Pensioenakkoord. Minister Koolmees overweegt van de rekenrente af te stap- pen als de vakbonden het idee van een vaste pensioenaanspraak loslaten. Bij de lage rente van nu moet je óf meer pensi- oenpremie betalen, óf lagere aanspraken bieden. Ook ben ik benieuwd wat in deze crisistijd het gevolg van het verle- nen van uitstel van de betaling van pen- sioenpremies is. Er zijn pensioenfond- sen die geen rente en kosten in rekening brengen als werkgevers te laat betalen, of die op verzoek de betaaltermijn verlen- gen. Dit past niet binnen de wettelijke regelingen en doet een zwaar beroep op de solidariteit.” Het Pensioenakkoord, dat onder meer “T oen ik nog maar kort ad- vocaat was, zat ik in de bibliotheek te werken. Een partner die langs liep zei: ‘Jij wilt misschien wel een nieuwe uitdaging’, en ze vroeg me een pensioenbrief voor een DGA te schrijven. Het kwam niet bij me op om nee te zeggen”, kijkt Irene Vermeeren te- rug. “Ik zocht uit wat een pensioenbrief was. Zo ben ik eigenlijk bij toeval het pensioenrecht ingerold. Ik vond het in- teressant en het was een rechtsgebied in opkomst. Het klinkt gek, maar dat is het nu, ruim twintig jaar later, nog steeds. Er zijn nog steeds maar weinig advocaten die zich met het vak bezighouden, meestal in combinatie met arbeidsrecht of een ander rechtsgebied. Ik heb een module pensioenrecht aan de Vrije Uni- versiteit gevolgd, en verder was het lear- ning on the job . Ik deed in die tijd vooral arbeidsrecht. Langzamerhand verschoof mijn focus richting pensioenrecht.” CORONACRISIS Bernard Timmer werkte nog maar twee weken bij HVG Law toen Nederland vanwege de coronacrisis in de ‘intelli- gente lockdown’ ging. Sindsdien werkt hij thuis. “Gelukkig ben ik net lang ge- noeg op kantoor geweest om iedereen uit het team te ontmoeten. Dat maakt het thuiswerken een stuk makkelijker. Er is onderling veel contact. Op vrijdag- middag hebben we een virtuele borrel, soms met pubquiz. Maar natuurlijk hoop ik zo snel mogelijk weer de dyna- miek van het werken op kantoor mee te maken.” De crisis heeft op elk rechtsgebied impact, maar op het pensioenrecht is die wel heel duidelijk door de invloed op onder andere de aandelenportefeuil- les van pensioenfondsen. De dekkings- graden van de pensioenfondsen zijn dramatisch gezakt. Veel bedrijven heb- ben moeite hun pensioenpremies te betalen. De NOW, de tijdelijke Nood- maatregel Overbrugging Werkgelegen- heid, voorziet in een opslag van dertig procent om de werkgeverslasten te vol- doen. Het is de vraag of dat genoeg is voor de pensioenpremies. “Wettelijk moet er een bepaalde zekerheid zijn dat er in de toekomst pensioen wordt uitge- keerd”, zegt Vermeeren. “Zo nodig moe- ten daarom huidige pensioenen worden gekort. Vakorganisaties, die vaak een ou- der ledenbestand hebben, willen de pen- senior/junior ‘Pensioenrecht is geen postzegelspecialisme’

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=