Mr.

48 / Mr. 5 2020 podcasts GEZOCHT: ADVOCAAT MET MOOIE, HELDERE STEM De juridische podcast is in opkomst. Steeds meer advocatenkantoren maken podcasts om cliënten te informeren over juridische onderwerpen en ontwikkelingen. “De podcast is een efficiënt middel om je tijdens een treinreis of autorit te laten bijpraten over juridische onderwerpen.” door Alieke Bruins D e podcast wordt steeds po- pulairder in Nederland. Ook de advocatuur begint het medium te ontdekken. Er zijn steeds meer advo- caten, die − al dan niet in kantoorver- band – een podcast maken. Zo hebben bijvoorbeeld CMS, KienhuisHoving (‘Over recht gesproken’) en Van Veen Advocaten uit Ede (‘Podcast voor onder- nemers’) een eigen juridische podcast. Ook eenpitters zijn aan het podcasten ge- slagen, zoals bijvoorbeeld advocaat/be- drijfsjurist Bob Rietjens (‘AboutLaw’) en fiscaal advocaat Diana Jansen (‘Tax Stu- dio Podcast’). Doel is vooral het informe- ren van cliënten over juridische onder- werpen en ontwikkelingen. SUGGESTIES Het Utrechtse kantoor Van Benthem & Keulen heeft sinds januari van dit jaar een podcast: ‘Licht op Legal’. Hierin neemt het kantoor elke twee weken in ongeveer een kwartier juridische actuali- teiten onder de loep en wordt er voor- uitgeblikt. “De podcast sluit goed aan bij de pijlers van ons kantoor: toegankelijk zijn en kennis delen, en technologie in- zetten in de praktijk”, zegt directeur Jo- han Koggink. Bij het bepalen van de onderwerpen kijkt Van Benthem & Keulen welke vra- gen hun relaties hebben. Zo merkte het kantoor dat er nog steeds veel vraag is naar kennis over de Algemene verorde- ning gegevensbescherming (AVG), ver- telt Carida Kleijn, marketingmanager bij Van Benthem & Keulen. “Ook naar aan- “DE KWALITEIT VAN HET GELUID IS CRUCIAAL” leiding van de coronacrisis zijn er veel vragen, onder meer op het gebied van het arbeidsrecht. Daarom hebben we daar een speciale podcast over gemaakt.” Licht op Legal is vooral bedoeld voor bedrijfsjuristen, maar ook voor anderen interessant, aldus Kleijn. “Er luisteren bijvoorbeeld ook veel studenten naar. Sommigen komen zelfs met suggesties voor onderwerpen.” Voordat het kantoor aan de slag ging met de eerste podcast, polste het eerst bij cliënten of er belangstelling voor was. De reacties waren positief. Een externe deskundige zorgde voor professionele opnameapparatuur. Kleijn: “De kwaliteit van het geluid is cruciaal.” In de podcast voert advocaat/partner Mariska Nijenhof-Wolters (commercial contracting en dispute resolution) de ge- sprekken met collega-specialisten. “Met haar juridische kennis en ervaring is ze een goede gesprekspartner en ze heeft bovendien een mooie, heldere stem”, zegt Koggink. Volgens hem is het vooral belangrijk dat de podcasts pragmatisch zijn. “Bedrijfsjuristen zitten niet te wachten op lange theoretische verhan- delingen.” Het maken van de podcasts geeft Kog- gink en Kleijn zelf “veel arbeidsvreugde”. Koggink: “Het is erg leuk iets innovatiefs te maken waar relaties blij mee zijn. We begonnen met een kerngroep, maar in- middels denkt het hele kantoor mee over mogelijke onderwerpen.” SPEELS Gimbrère Advocaten, met kantoren in Amsterdam, Breda en Spanje, heeft de podcast: ‘Legal 112 voor MKB’. Initia- tiefnemer is arbeids- en ondernemings- rechtadvocaat Frank Penders. “Binnen ons kantoor, dat MKB’ers bijstaat, hoor- de ik regelmatig van cliënten dat ze wei- nig tijd hebben om blogs en nieuwsbrie- ven te lezen. Zo kwam ik op het idee voor een podcast, een efficiënt medium waarmee je je tijdens een treinreis of au- torit kunt laten bijpraten over juridische onderwerpen.” Ook Penders ging eerst bij cliënten na of er belangstelling was voor een podcast en daarnaast onderzocht hij welk aan- bod er al was in de podcastmarkt. “Be- halve Toga Radio, de podcast van de Ne- derlandse Orde van Advocaten, bleken er geen of nauwelijks juridische podcasts te zijn. Dat maakte me enthousiast om er echt mee aan de slag te gaan. De in- houd wilde ik vooral speels houden.” In elke aflevering staat een vraag van een MKB-cliënt centraal. “Dit zijn arbeids- en ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals de vraag of er in een bepaalde situ- atie beter voor een dienstverband dan wel een zzp-constructie kan worden ge- kozen. Een cliënt met een eenmanszaak

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=