Mr.

54 / Mr. 6 2020 muraal met beide doen wij ons voordeel.” Belangrijk was dat de goede dingen uit het vorige pand zouden terugkeren: “Zo wilden we ook hier geen geïsoleerde praktijkgroepen op een eigen verdieping, maar voldoende connectie. Verschillende business service-afdelingen hebben een open werkvloer, maar de advocaten niet. Hier hebben we de juiste balans gevon- den tussen een grote lange glazen wand en de gesloten kamers van het oude kan- toor. De werkkamers zijn voor twee à drie mensen. Op iedere vloer zijn spreek- kamers en diverse plekken om je terug te trekken indien nodig. En in plaats van koffienisjes zijn hier ruime koffiecorners.” Het gaafste? Van Oppen: “De groene wand natuurlijk. En de verbindingen tus- sen de vloeren. Maar vooral: de sterke uitstraling door de prachtige buitenkant!” P atrick van Oppen (kantoorleider Amsterdam, partner, belastingad- viseur) is natuurlijk niet helemaal gelukkig: in het laatste weekend van september verhuisde Loyens & Loeff naar het nieuwe kantoor en nog geen tien dagen later moest iedereen thuis werken. “Van onze circa 700 men- sen zijn er nu dagelijks misschien vijftig hier”, zegt hij, wijzend naar de stralend nieuwe, maar lege werkplekken. Binnen- kort is er overleg met de bouwers om be- ginprobleempjes te bekijken, “maar zoals we nu hier werken, is het moeilijk die te- gen te komen.” Ja, de hoogte van een aan- tal lampen moet nog aangepast worden, en door corona is er wat achterstand bij de afwerking van de boardroom – maar duidelijk is dat het kantoor wacht op de gebruikers. Van Oppen vertelt dat het gebouw ont- wikkeld is in samenspraak met de ont- wikkelaar, de architect en de gemeente (“Die wilde een duidelijk landmark . En niet van zestig meter − het oorspronke- lijke plan – maar van tachtig meter hoog”). “Al in 2014 hadden we belang- stelling voor dit stukje grond (‘Bosje Noord’). Het toenmalige kantoor werd ons te klein: ICT moest al ergens anders naartoe. Verbouwen zou té veel rumoer en onrust veroorzaken. We kozen voor de Zuidas omdat hier in het Kennis- kwartier een goede combinatie van mo- derne bedrijven gevestigd is, naast na- tuurlijk de prima locatie voor wat betreft OV en Schiphol. De gemeente wil meer reuring in dit gebied, daarom is het ge- bouw niet alleen van ons, maar zit er een hotel in en komt er een sportschool. En GEBOUW MET STERKE UITSTRALING

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=