Mr.

top 50 advocatuur 30 / Mr. 1 2021 Die beperktere mobiliteit lijkt niet veroorzaakt te zijn door het teruglo- pen van de markt. Daar zijn geen aanwijzingen voor. Veel waarschijnlij- ker is dat de arbeidsmarkt sterk is beïnvloed door het gebrek aan contact- mogelijkheden die de coronacrisis meebrengt. Solliciteren is sindsdien fundamenteel van aard veranderd en netwerken, een in normale tijden veel gebruikte mogelijkheid om met name zij-invliegers binnen te krij- gen, is vrijwel afwezig. Opvallend is verder dat van de acht kantoren die dubbele groeicijfers no- teren er slechts twee Angelsaksische zijn (Linklaters en Allen & Overy). Florent zit ook op de Zuidas, maar is een puur Nederlands kantoor. De overige vijf grote groeiers zijn te kenmerken als regionaal. GROEI TUSSEN 2016 EN 2021 Naast deze lijst, die een beeld geeft van de ontwikkelingen van het afgelo- pen jaar, publiceert Mr. ook dit jaar weer een vergelijking met de stand van zaken van vijf jaar geleden. Hieruit komt Linklaters als grote winnaar naar voren. In de afgelopen vijf jaar nam het kantoor met maar liefst 54% toe: van 37 naar 57 advocaten. Op de voet gevolgd door voormalig Boe- kel en huidig Dentons (+51%). Banning heeft al een paar jaar de twijfel- achtige eer de grootste daler te zijn. Sinds 2016 kromp dat kantoor van 67 naar 42 advocaten (-37%). • ER ZIJN GEEN AANWIJZINGEN VOOR HET TERUGLOPEN VAN DE MARKT LINKLATERS: MENSELIJK KAPITAAL DOORSLAGGEVEND VOOR SUCCES “We zijn blij met de zaken die we doen, blij met de mensen met wie we dat doen. En blij met het re - sultaat natuurlijk. En als dat gepaard gaat met groei, dan is dat mooi.” Jan Willem de Boer, ma - naging partner van Linklaters, reageert nuchter op de constatering dat zijn kantoor de grootste groeier over de afgelopen vijf jaar is. Tussen 2016 en nu groeide Linklaters van 37 naar 57 advocaten (+54%). De Boer: “Het gaat gewoon goed bij ons. We hebben de goeie zaken, we zitten in een M&A boom en het lukt ons de juiste mensen aan ons te binden. Dus er is sprake van een heel forse orga - nische groei en we hebben ook nog eens de overstap gehad van een flinke club vanuit NautaDutilh die zich bezighoudt met arbitrage binnen onze procesprak - tijk. Dus ja, er zijn voldoende verklaringen.” Een sterke troef van Linklaters is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal netwerk (goed voor ongeveer de helft van de omzet). Daardoor kan bij - voorbeeld heel simpel worden opgeschaald: “Wij maken eigenlijk geen gebruik van een flexibele schil. Bij ons bestaat de back-up uit collega’s van andere vestigingen. Groot voordeel is dat die per direct beschikbaar zijn, maar zeker ook – en dat is heel belangrijk voor de klant – bereikbaar blijven als de zaak is afgerond.” Het menselijk kapitaal is bij Linklaters de doorslagge - vende factor voor het succes. De Boer: “Bij het aanne - men van stagiairs selecteren we streng aan de poort. Maar vervolgens zijn er heel weinig afvallers. We in - vesteren veel in onze mensen en dat betaalt zich te - rug. Ze hebben de mogelijkheid om hier een langduri - ge en diverse carrière op te bouwen. De sfeer is daardoor goed en iedereen is zeer toegewijd en be - trokken, dat helpt enorm in deze ingewikkelde tijd.” Waar zit Linklaters over vijf jaar? “Ik denk dat we nog wel even kunnen doorgroeien op deze boom . Het werken zal flexibeler zijn geworden, mede dankzij de inzichten die we nu opdoen. En ik verwacht een toe - name van het gebruik van bepaalde digitale tools. Ik hoor de geluiden dat de accountancy opnieuw bege - rig naar onze sector kijkt. Je mag dat niet negeren, maar ik verwacht niet dat de gevolgen daarvan de komende vijf tot tien jaar al zichtbaar worden.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=