Mr.

12 / Mr. 4 2021 Dit is een selectie van de uitspra- ken die de meesters van de week deden op www.mr-online.nl. MEESTERS VAN DE WEEK meesters van de week oordeel niet aan banden moet leggen. Recht is geen stempelmachine. Daarmee sprak uit de Code Pénal meer vertrouwen in de trias politi- ca dan sommige politici van nu laten blijken met hun po- pulistische geroeptoeter. Ver- trouwen komt te voet en gaat te paard.” 5 JULI ANNA BERLEE Anna Berlee is sinds 1 juli hoogleraar Gegevensbe- scherming en Privacyrecht aan de Open Universiteit. Ze werkte hiervoor bij de Autoriteit Persoonsgege- vens. Welk boek zouden uw master- studenten zeker moeten lezen? “The Circle van Dave Eggers. Het is heel toegankelijk ge- schreven, best spannend en laat je zien hoe gemakkelijk je kunt worden meegezogen in de pracht en praal van de mogelijkheden van de tech- 14 JUNI SERA ASHTON-VISSER Legal designer en advocaat Sera Ashton-Visser (Pa- troon Legal Design/De Roos Advocaten) gaat met haar man en kinderen (2 en 4 jaar) een grote zeereis maken. Van december 2015 tot juli 2017 zeilde u ook al rond de wereld. Welke gebeurtenis tij- dens die reis is u het meest bij- gebleven? “Samen met vrienden op de boot genieten van de zonson- dergang in een ankerplaats. Ik denk ook regelmatig terug aan de oceaan-oversteken. De Atlantische Oceaan over- steek begon bijvoorbeeld met slecht weer en storm. Onder- weg werd het steeds warmer en na negentien dagen en nachten varen arriveerden we in het paradijselijke Cari- bisch gebied. De oversteek van Panama naar Frans-Poly- nesië was ook bijzonder: die duurde dertig dagen. Het was magisch om midden op zee onder een heldere sterrenhe- mel te varen.” 21 JUNI STEVEN BARTELS Hoogleraar burgerlijk recht Steven Bartels (Radboud Universiteit Nijmegen) was als voorzitter van de CPO- programmacommissie Kli- maat & recht betrokken bij het congres ‘De klimaatbe- wuste jurist’. Kunnen juristen veel bijdra- gen aan een groenere wereld? “Iedereen moet een bijdrage leveren. Het is onvermijdelijk dat alle of bijna alle rechtsge- bieden geconfronteerd wor- den met de gevolgen van de opwarming van de aarde en de pogingen die worden on- dernomen om die opwar- ming af te remmen. Juristen kunnen, als professionals in vele verschillende rollen, bij- dragen door kwaliteit te leve- ren en mee te denken over juridische oplossingen voor knelpunten die ongetwijfeld opdoemen bij het realiseren van de ambities.” 28 JUNI MARIA BRAANKER Advocaat Maria Braanker, (MBB Legal) overhandigde een uniek exemplaar van de Code Pénal , die via via bij haar was beland, aan procu- reur-generaal bij de Hoge Raad Jos Silvis. Zijn er elementen uit de Code Pénal waarvan u denkt: zaten die ook maar in ons Wetboek van Strafrecht? “Het lijkt mij geen verstandig idee om de lijfstraffen van weleer weer in te voeren. Treffend is wel hoe rechtsge- leerden tweehonderd jaar ge- leden al het inzicht codifi- ceerden dat je het rechterlijke Sera Ashton-Visser Steven Bartels Maria Braanker Anna Berlee Nicolaes Tollenaar Bernard Schols Marijn Kingma

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=