Mr.

34 / Mr. 6 2018 OVERHEIDSADVOCAAT De overheidsadvocaat zit in de lift. Harde landelijke cijfers zijn er niet, maar uit het feit dat de vier grote steden allemaal inhouse kantoren hebben opgezet die gestaag groeien, valt af te leiden dat de overheidsadvocaat in dienstbetrekking in opmars is. DOOR PETER LOUWERSE ILLUSTRATIE MIRÈN VAN ALPHEN KORTE LIJNEN, LAGE KOSTEN E en intern advocatenkantoor is een logische oplos- sing voor een overheidsorgaan van een zekere om- vang, zeggen de overheidsadvocaten Florentine Derks (gemeente Amsterdam), Hansje Nielen (provincie Noord-Holland) en Christianne Remmé (Rijkswaterstaat). De inhouse advocaat is niet alleen goedkoper, maar ook drempelverlagend. Daardoor zijn de interne advocaten vaak vanaf de beginfase betrokken bij een juridische kwestie, en kunnen zo problemen voorkomen. KOSTENBESPARING Amsterdam is een van de gemeenten met een eigen advo- catenkantoor. Tien advocaten werken er inmiddels, ver- telt advocaat Florentine Derks die in 2006 samen met een collega aan de wieg stond van het interne advocatenkan- toor. Derks procedeerde al vaak namens de gemeente Am- sterdam toen ze nog advocaat was bij NautaDutilh. “Ik voelde me erg betrokken bij de zaken die toen speelden. Ik vind hard werken voor het algemeen belang leuker dan voor een willekeurig bedrijf.” Toen de directeur Juridische Zaken van de gemeente haar twaalf jaar geleden polste voor een overstap, hoefde Derks niet lang na te denken. Eigen advocaten had de gemeente toen nog niet, dus Derks ging aan de slag als jurist. “Maar ik miste het advocatenwerk wel, en toen de mogelijk- heid kwam om een kantoor voor advocaten- in-loondienst op te zetten, heb ik die kans gegrepen.” Er werden ook een andere advo- caat en een juridisch secretaresse aange- trokken. Het ging de gemeente vooral om kostenbe- sparing. “Maar de gemeente wilde ook ken- nisdeling bevorderen, de drempel verlagen en interne samenwerking sti- muleren.” VOORDELEN Het interne advocatenkantoor van de provincie Noord-Hol- land heeft zeven advocaten in dienst. “Toen ik bij de provin- cie kwam werken, wist ik dat het advocatenkantoor van de gemeente Amsterdam een suc- ces was”, aldus coördinator Hansje Nielen. De provincie koos voor een eigen advocaten- kantoor omdat de voordelen evident zijn, zegt Nielen. “De lijnen zijn heel kort. Een voordeel is ook dat collega’s al in de beginfase met je kunnen sparren.” Net als in Amsterdam is in provinciehoofdstad Haarlem de kostenbesparing een punt. “Voor één flink dossier ben je aan een externe advocaat al gauw het jaarsalaris van een advocaat in loondienst kwijt”, schat Nielen. “De kos- tenbesparing is dus overduidelijk.” Zaken waarvoor de provincieadvocaten onvoldoende tijd of ex- pertise hebben, gaan naar de advocaten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Christianne Remmé kwam in 1996 bij Rijks- waterstaat in dienst als juridisch adviseur en werd daar in 2002 advocaat in dienstbe- trekking. “Er werkten op andere vestigingen van Rijkswaterstaat al advocaten”, vertelt ze. “Toen ik die mogelijkheid kreeg, vond ik het een mooie stap.” Sinds 2006 werken alle advocaten van de uitvoeringsdienst onder de “EEN EXTERNE ADVOCAAT KOST VOOR ÉÉN FLINK DOSSIER AL GAUW HET JAARSALARIS VAN EEN INTERNE” Florentine Derks (gemeente Amsterdam): “Het werk is eigenlijk hetzelfde als bij een ‘gewoon’ kantoor.” FOTO: ADRIENNE KORZILIUS

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=