Mr.

52 / Mr. 9 2018 D e grote dag was 25 mei van dit jaar. Toen werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van toepassing. “Vanaf januari 2016 is de aandacht voor het onderwerp privacy fors toegeno- men”, zegt Elisabeth Thole, “want toen werd de meld- plicht datalekken ingevoerd. Mét sancties. Privacy kwam op de agenda in de boardroom. Organisaties verwerken steeds meer data. Men realiseert zich dat data waarde hebben. In de aanloop naar de AVG raakte iedereen in rep en roer. Samen met een collega uit mijn Privacy Team, Özer Zivali, heb ik vlak voor 25 mei een artikel in FD gepubliceerd, waarin we aan de rem hebben getrokken. Onder drei- ging van torenhoge boetes, in combinatie met een grote dosis stemmingmakerij en hardnekkige misverstanden, lieten organi- saties zich verleiden tot ongekende paniekacties. Als mensen elkaar gek maken, gaan ze verkeerde dingen doen. Maak even pas op de plaats, zeiden wij. Stel priori- teiten en zet de stappen die je nu moet zetten. Zo probe- ren wij het ook aan onze cliënten over te brengen.” Zeker niet alle bedrijven voldoen nu al volledig aan de ei- sen van de AVG, maar de grote bedrijven zijn in ieder ge- val goed op weg, vindt Thole. “Compliant zijn is een voortdurend proces.” ONDERZOEK De rechtenstudie was geen bewuste keus. Niet voor Elisa- beth Thole, en evenmin voor Charlotte Solms. Beiden wis- ten eigenlijk niet goed wat ze zouden gaan doen. “Ik twij- felde tussen geschiedenis, rechten en journalistiek”, kijkt Iedereen heeft met privacy te maken. Het moet in het DNA van elke organisatie gaan zitten, vinden de advocaten Elisabeth Thole (Van Doorne) en Charlotte Solms (KienhuisHoving), die het de laatste tijd buitengewoon druk hebben. DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN FOTO’S GEERT SNOEIJER PRIVACY IS NOOIT AF SENIOR/JUNIOR Thole terug. “Het werd rechten, omdat mijn zus dat ook ging doen. Ik vond het direct een leuke studie. Het oplos- sen van lastige vraagstukken, het van verschillende kan- ten bekijken van een zaak, het analyseren: dat past bij mij.” Na haar studie in Utrecht vroeg hoogleraar Ewoud Hondius of zij onderzoek wilde doen op het gebied van consumentenrecht. Dat resulteerde in een rapport en een NJB-artikel. “Het onderzoeks- werk beviel me zo goed, dat ik wilde promo- veren. Ik werd benaderd om assistent in op- leiding bij IT-recht te worden. Zodoende ben ik bij toeval het IT-recht ingerold. Willem Grosheide, hoogleraar auteursrecht, werd mijn promotor. Halverwege mijn onderzoek vroeg een nichekantoor op het gebied van IT-recht of ik daar wilde komen werken. Dat ben ik parttime gaan doen, terwijl ik mijn promotieonderzoek afmaakte, ook parttime. Die combi- natie van onderzoek en praktijk was ontzettend leuk, maar uiteindelijk vond ik de advocatuur leuker.” Bijzon- der is dat Tholes proefschrift uit 1991, Software, een ‘novum’ in het vermogensrecht , na ruim 27 jaar nog steeds in de praktijk wordt gebruikt, en ook voor het onderwijs, zoals bij de specialisatieopleiding IT-recht van de Grotius Academie. De focus van Thole lag de eerste vijftien jaar van haar loopbaan op het IT-recht, waarbij zij zich onder meer bezighield met het auteursrecht op software, de millenni- umproblematiek en e-commerce. De laatste vijftien jaar doet zij uitsluitend privacyrecht, inmiddels als hoofd van het Privacy Team van Van Doorne. KOSTSCHOOL Charlotte Solms oriënteerde zich op haar toekomst vanuit Schotland, waar zij op kostschool zat. “Daar heb ik een geweldige tijd gehad. Streng? Natuurlijk, er waren re- gels, maar het was niet zo dat iedereen zich altijd aan die regels hield. Er werd wel eens uit het raam geklommen via aan elkaar geknoopte lakens.” Solms wist na haar kostschooltijd niet wat zij wilde studeren en ook niet SENIOR/JUNIOR In deze serie praten een senior en een junior advo- caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en het vakgebied dat zij delen. “ONDER DREIGING VAN TORENHOGE BOETES LIETEN ORGANISATIES ZICH VERLEIDEN TOT PANIEKACTIES”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=