Mr.

34 / Mr. 1 2018 DE TOP 50 VAN DE NEDERLANDSE ADVOCATUUR Ook dit jaar presenteert Mr. het overzicht van de top 50 van advocatenkantoren in Nederland, gemeten naar het aantal advocaten op 1 januari 2018. Van een stijgende lijn, zoals in de jaren 2015, 2016 en 2017, is nog nauwelijks sprake. In totaal steeg het aantal advocaten in de top 50 van 4404 naar 4414 advocaten, een toename van slechts 0,2%. DOOR PETER LOUWERSE 54 naar 63 advocaten, eveneens een stijging van 17%). An- dere opvallende stijgers zijn Boels Zanders (van 68 naar 76 advocaten: +12%), Lexence (van 65 naar 73 advocaten: +12%) en Hogan Lovells (van 43 naar 48 advocaten: +12%). De vorige jaren werd al de vraag gesteld hoe lang het mo- del van kantoren met meerdere regionale vestigingen nog houdbaar is. De grote lijn was dat kantoren als Dommer- holt en Van Diepen Van der Kroef moeite hebben om op te boksen tegen de Randstedelijke grootmachten. Dat is nog steeds zo, want Dommerholt verloor 3 advocaten en Van Diepen van der Kroef zit net als vorig jaar in de min. Toch behoeft dat beeld nu voorzichtig bijstelling, omdat de re- gionale kantoren in de top 50 samen goed zijn voor een plusje van 4 advocaten. De stijging komt vooral door de opmars van Boels Zanders (+8), Van Iersel Luchtman (+8) en Nysingh (+3). Waarbij wel opgemerkt moet worden dat de verdeling Randstede- lijk/regionaal diffuser wordt, omdat steeds meer regio- kantoren de sprong naar de Randstad hebben gemaakt. Dat geldt onder meer voor Nysingh, De Haan Advocaten & Notarissen, Damsté en Banning. Dat de trek naar het westen niet zaligmakend hoeft te zijn, blijkt wel uit de cijfers van Banning: ondanks de opening van een kantoor in Amsterdam in 2016 daalde het aantal advocaten vorig jaar met 10 naar 50, een daling van 17%. Een aantal Nederlandse middelgrote kantoren in de Rand- stad doet het opvallend goed, wat in totaal leidt tot een plus van 21 advocaten. BarentsKrans ging van 54 naar 63 advocaten, Lexence voegde 8 advocaten toe en Stek haalde een plus van 7 en kwam zo de top 50 binnen op plaats 42. De grootste dalers onder de Nederlandse middelgrote O ok in de top 10, die vorig jaar nog een groei van bij- na honderd advocaten liet zien, is sprake van stag- natie, met een daling van 1: van 2064 naar 2063 ad- vocaten. De Brauw Blackstone Westbroek (+23, een stijging van 7%) en Stibbe (+15, een stijging van 8%) na- men het voortouw. Stibbe klom hierdoor naar een vijfde plaats en wisselde stuivertje met AKD, dat zakte naar plaats 6. Houthoff (13 advocaten minder), AKD (-22) en Clifford Chance (-16) deden een forse stap terug. Vooral de daling bij AKD is opmerkelijk: vorig jaar was dit kantoor nog de grootste stijger met 28 nieuwkomers. Maar per sal- do zijn er daar dus slechts zes van overgebleven. Naast de opvallende stijgers en dalers wordt de top 10 ge- kenmerkt door veel passen op de plaats. Dat geldt voor NautaDutilh (+5), Loyens & Loeff (-3), Allen & Overy (+2), Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (+6) en Van Doorne (+2). Een verklaring voor deze consolidatie kan zijn dat er door de aantrekkende economie nu volop kansen zijn voor talenten uit de top om elders aan de slag te gaan, bijvoor- beeld bij nichekantoren. Vanaf plaats 10 is het beeld gemengd. Onder de middel- grote kantoren zijn grote uitschieters naar boven én naar beneden. Daarbij valt op dat er zowel bij de Randstedelij- ke kantoren als bij de regionalen grote winnaars, maar ook verliezers zijn. De absolute winnaar onder de middenmoters is het Bra- bantse Van Iersel Luchtman dat met 8 advocaten (24%) de grootste winst in deze groep boekte en van plaats 52 naar 37 sprong. Daarna komen Stek (van 32 naar 39 advo- caten, een stijging van 22%), Dentons Boekel (van 52 naar 61 advocaten, een stijging van 17%) en BarentsKrans (van TOP 50 ADVOCATUUR

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=