Mr.

56 / Mr. 8 2018 “I k ben altijd treintjesgek geweest”, vertelt Erik Pijnacker Hordijk. “Toen ik aan het afstuderen was in het staats- en bestuursrecht, kreeg ik het boek Opstellen over economisch ordeningsrecht van professor C.H. Schouten in handen. Hij beschreef het ontstaan van het nationale spoorwegnet. Het spoor was vroeger in handen van allerlei particuliere maatschappijen. Een van hen, de Rijnspoorweg, had de nu nog bestaande hoofdverbinding van Amsterdam naar Duitsland. Het concurrerende Staatsspoor legde een eigen verbinding naar Duitsland aan, via Amersfoort en Nijmegen. Iets ten oosten van Veenendaal kruisten die twee spoorlijnen elkaar. Een sta- tion was er niet, dus overstappen kon niet. Het laat zien hoe weinig efficiënt een concurrerende infrastructuur is. Door een monopolie kun je de voordelen van een netwerk ontwikkelen. Daarom zijn in 1937 alle private spoorlijnen genationaliseerd en is de NV Nederlandse Spoorwegen op- gericht. Ik vond het een prachtig verhaal. Het gaat over de ordening van de maatschappij, publiekrecht dus, maar dan de economische ordening. Zo raakte ik geboeid door het vak. Als tweede studierichting ging ik toen Europees recht doen, dat mededingingsrecht omvat. Ik beoefen het vak nu 35 jaar. Het blijft mij boeien.” UITDAGEND Ook het enthousiasme van Jade Versteeg voor het mede- dingingsrecht ontstond tijdens haar studie. “In de ba- Mededingingsrecht gaat over de economische ordening van de maatschappij. Over geld en macht. Het vak heeft de afgelopen tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Erik Pijnacker Hordijk (Pels Rijcken) en Jade Versteeg (Maverick Advocaten) zijn erdoor gegrepen. DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN FOTO’S GEERT SNOEIJER DATA ALS MACHTSINSTRUMENT SENIOR/JUNIOR chelor vond ik het zo interessant dat het mijn afstudeer- richting werd. Na mijn studie koos ik voor de advocatuur. Ik heb een half jaar als paralegal bij Maverick gewerkt, waarna ik een half jaar ben gaan reizen. Ik wilde graag mijn geboorteland China leren kennen en wat van de taal leren. Maverick vroeg of ik na mijn reis terugkwam en daar ben ik nu advocaat. Het team is jong, energiek en gedreven. Het werk is inhoudelijk uitdagend en de sfeer uitstekend.” De wereld van het mededingingsrecht is klein. Pijnacker Hordijk kent de drie oprichters van boutiquekantoor Maverick goed. Zij liepen ooit stage bij de Brauw Blacksto- ne Westbroek, waar hij tot vorig jaar compagnon was. “Ik heb het er altijd zeer naar mijn zin gehad. Een topkan- toor. Toen mijn pensioenleeftijd naderde, kwam er een positie als compagnon vrij bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, het kantoor waar ik het meest tegen heb gepro- cedeerd. Hier doe ik nu Europees recht in brede zin, dus ook andere dan mededingingsrechtelijke zaken. Onlangs bijvoorbeeld over Britse burgers die in Nederland wonen en hun EU-status kwijtraken door de Brexit. Ook hier heb ik het weer buitengewoon leuk.” GIGANTEN Ieder land heeft zijn eigen mededingingsrecht. Dat is nog niet zo lang het geval. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), vroeger de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), is opgericht in 1998. Ook is er pas sinds dat mo- menttoezicht op fusies. Pijnacker Hordijk: “Toen ik begon, had je alleen een seri- eus mededingingsrechtsstelsel in de Europese Unie en in Duitsland. Nu is het rechtsgebied nationaal, Europees en mondiaal. De reikwijdte van het mededingingsrecht is zo- veel breder geworden. Fusies tussen ziekenhuizen en be- SENIOR/JUNIOR In deze serie praten een senior en een junior advo- caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en het vakgebied dat zij delen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=