Het Conflictwarenhuis, alle oplossingen onder één dak

Delen:

Merlijn-grIn deze bijdrage geeft Wouter Hendrickx (conflictadviseur bij het Conflictwarenhuis) toelichting op de jongste dochteronderneming van Merlijn Groep, het Conflictwarenhuis. Het Conflictwarenhuis helpt mensen en organisaties om conflicten te voorkomen, te managen of op te lossen. Hiertoe beschikken zij over een landelijk netwerk van professionals die 17 beproefde methoden apart of gebundeld kunnen inzetten.

Wat voor een organisatie is de Merlijn Groep?

De Merlijn Groep is een dynamische en multidisciplinaire organisatie met focus op professionele communicatie en conflicthantering zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. Waar het ons om gaat is dat we meerwaarde creëren en leveren. Niet alleen door een momentoplossing te leveren, maar een oplossing met meetbaar resultaat over een langere periode.

De Merlijn Groep heeft een trainingspoot waarin een breed scala aan praktijkgerichte trainingen wordt gegeven onder meer voor de advocatuur. Merlijn is 20 jaar geleden gestart in de advocatuur en kent dus het vak en de behoeften van haar beoefenaars. Naast opleidingen tot mediator zijn er trainingen onderhandelen en pleiten en juridische actualiteitencursussen.

Daarnaast beschikt Merlijn over een groot netwerk van professionals met verschillende expertises met een dekking over heel Nederland. We bieden hiermee een breed scala aan diensten, deskundige ondersteuning en advies op het gebied van mediation en conflictcoaching.

Waarom zijn jullie gestart met het Conflictwarenhuis?

Eind vorig jaar is het idee over het Conflictwarenhuis ontstaan en begin dit jaar zijn we concreet, met een kleine groep mensen, aan de slag gegaan. We hebben een start gemaakt met het Conflictwarenhuis omdat we van mening zijn dat verschillende conflicten vragen om verschillende oplossingsmethoden en dat mediation, hoewel op dit moment erg populair, niet de enige oplossingsmethode is. 

Elke professional kijkt traditioneel eendimensionaal naar een probleem. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de mediator, de bemiddelaar, de advocaat, de vertrouwenspersoon of van andere in conflictoplossing gespecialiseerde deskundigen. Waar het ons om gaat is dat je vanuit het oogpunt van al die professionals multidimensionaal naar een probleem kijkt. Wat zou hier de beste oplossingsmethode zijn? In het Conflictwarenhuis van Merlijn hebben we die verschillende gezichtspunten gebundeld. Zo kunnen we nu een unieke oplossingsweg vinden voor ieder uniek conflict.

Thans zijn ruim 50 ervaren professionals in conflictoplossing aangesloten bij het Conflictwarenhuis. Deze personen brengen naast hun functie als conflictcoplosser een indrukwekkende ervaring mee op bestuurlijk, management, consultancy of juridisch gebied.

conflictwarenhuis-kleinWat voor een soorten oplossingsmethoden bieden jullie?

Het Conflictwarenhuis is ingedeeld zoals een warenhuis er in de praktijk uitziet, met verschillende etages en diverse oplossingsmethoden.

Uit de uitgebreide hoeveelheid wereldwijd gehanteerde oplossingsmethoden hebben wij er 17 gekozen die wij met onze professionals volledig kunnen toepassen. Een van die manieren is bijvoorbeeld het ‘maatwerkatelier’. In het atelier creëren conflictoplossingsprofessionals in samenwerking met de opdrachtgever specifieke maatwerkoplossingen. Het gaat daarbij vaak om conflicten die zich niet goed voor één aanpak lenen.

Soms is er ook een combinatie van professionals nodig om tot een valide oplossing te komen die langdurig succesvol is voor de organisatie. We kunnen zelfs instappen bij een organisatie voordat er werkelijk sprake is van een conflict om een potentieel conflict te voorkomen. Ook werken wij op diverse terreinen samen met huisadviseurs van onze opdrachtgevers en/of hun organisatie bijv. een interne afdeling juridische zaken. 

Wat is het effect van deze manier van werken?

Het effect van deze manier van werken is dat het Conflictwarenhuis zich helder en veelzijdig profileert in de markt en zich daarbij onderscheidt van haar concurrenten op het gebied van: de breedte van het aanbod en de allround deskundigheid als het om conflicten gaat.

In de praktijk blijkt dat onze cliënten/opdrachtgevers verbaasd zijn dat wij door middel van deze aanpak een duidelijke meerwaarde kunnen bieden in de vorm van de door ons aangedragen oplossingen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. We gaan samen met de klant op zoek naar de beste oplossing. We gaan uit van de creativiteit van onze klanten. Je kunt het niet vergelijken met een kapotte auto die je naar de garage brengt en even later gerepareerd weer op komt halen. We gaan samen aan de slag en blijven gedurende het proces in contact. We hechten veel waarde aan contact, communicatie en de vertrouwensrelatie.

Wat is uw rol binnen het Conflictwarenhuis?

Binnen het Conflictwarenhuis ben ik conflictadviseur. De conflictadviseur is degene die op het moment dat er een klant/potentieel opdrachtgever aanklopt met een hulpvraag het intakegesprek voert. Je kunt het vergelijken met de anamnese zoals een huisarts doet. Door middel van vragen en open communicatie kijken we hoe we de klant het beste kunnen helpen. Van belang is daarbij dat de conflictadviseur weet hoe de door ons gekozen 17 conflictoplossingsmethoden werken en welke methode(n) in de gegeven situatie het beste van toepassing zou kunnen zijn. Daarnaast ben ik zelf tevens ook als mediator, onderhandelingsbegeleider, neutraal voorzitter en moderator werkzaam. 

Wat kan het Conflictwarenhuis voor de advocatuur betekenen?

Twee advocatenkantoren zijn inmiddels structureel als partner aangesloten. We hebben nog ruimte voor meer kantoren. Als samenwerkende partners ontwikkelen we nieuwe vormen van dienstverlening door elkaars grenzen te verkennen en elkaars mogelijkheden te benutten. Zo kunnen we in teams van professionals onze klanten unieke maatoplossingen bieden onder welke de advocaat van het team een stevig juridisch fundament legt. Op incidentele basis kunnen advocaten bij het Conflictwarenhuis specialisten inhuren: mediators, arbiters, conflictcoaches enz.

Belangrijk om te weten: Wij respecteren altijd de bestaande advocaat-klantrelaties, zodat u aan ons geen klanten zult verliezen. We voegen toe; we nemen niets af. Ook voor uw eigen interne of externe strubbelingen kunt u bij ons terecht. Recent hebben we bijvoorbeeld met een team van twee een maatschap in conflict gecoacht. Een van ons trad die dag respectievelijk op als neutraal gespreksvoorzitter, moderator en onderhandelingsadviseur. De ander zat er – deels plenair – bij als conflictcoach. Zo werden in één klap de inhoudelijke kwesties besproken en werd parallel gewerkt aan de dieper liggende problemen: het assertiever en conflictvaardiger worden binnen de maatschap.

Elk conflict is uniek. Onze oplossingen zijn dat ook.

Heeft u tips voor de doelgroep?

Mensen conflictvaardig maken
Om conflicten te voorkomen en op te lossen moet je mensen ook vaardig maken in het omgaan met conflictsituaties. In iedere organisatie komen er regelmatig situaties voor die zich lenen voor conflictbemiddeling. Het Conflictwarenhuis biedt naast de eenmalige interventie ook een abonnee/strippenkaart aan voor conflictcoaching/oplossing. Op die manier kan men laagdrempelig gebruik maken van alle expertise van het Conflictwarenhuis. Wij zorgen ervoor dat de juiste professionals beschikbaar komen om het conflict helpen op te lossen.
Dit is met name een goede mogelijkheid als de organisatie zelf niet de benodigde expertise in huis heeft.

Vele wegen leiden naar Rome
Op dit moment is mediation tamelijk populair. Wij willen daar gedifferentieerd mee omgaan. Als je alleen een hamer tot je beschikking hebt, is alles een spijker, wat ons betreft zit er meer gereedschap in je kist dan alleen een ‘hamer’. Je kunt niet alles op één manier oplossen, het Conflictwarenhuis biedt dat gevarieerde ‘gereedschap’

Klik hier voor meer informatie of bel 073 – 5323582 voor een gratis conflictconsult.

merlijn-logo-2

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven