Partnerbijdrage van

Interim-bedrijfsjuristen: eigen zakelijk e-mailadres

Delen:

Sommige interim-bedrijfsjuristen werken lange tijd achtereen bij een en dezelfde opdrachtgever. Anderen wisselen regelmatig van opdrachtgever. Dan is het lastig om de gegevens als NGB-lid steeds te moeten wijzigen. Daarom kunnen interim-juristen vanaf nu hun eigen zakelijke gegevens opgeven. E-mails zullen dan naar het eigen e-mailadres gaan, en niet meer naar het adres van de (tijdelijke) opdrachtgever waar de interim-jurist inhouse werkt.

Het criterium in artikel 4 van de statuten dat NGB-leden de meerderheid van hun werktijd als bedrijfsjurist inhouse werkzaam moeten zijn bij een organisatie met een privaatrechtelijke rechtsvorm die ondernemingsactiviteiten uitoefent, verandert niet. Het NGB zal aan het eind van ieder jaar, te beginnen eind 2020, vragen om een schriftelijke verklaring dat het NGB-lid in 2020 heeft voldaan aan de statutaire lidmaatschapscriteria

U kunt uw gegevens in de NGB-ledenadministratie aanpassen door een e-mail te sturen naar info@ngb.nl. Het is tijdelijk niet mogelijk om zelf via de website uw profiel aan te passen.

Art. 4 van de statuten luidt als volgt:

1) Voor het gewone lidmaatschap komt uitsluitend in aanmerking diegene die:

 • a. de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen door het met goed gevolg afleggen van het doctoraal examen aan een Nederlandse Universiteit of de graad van master of laws heeft verkregen door het met goed gevolg voltooien van een masteropleiding in de rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit dan wel een door het bestuur daaraan gelijkwaardig geachte opleiding met goed gevolg heeft voltooid, en
 • b. de meerderheid van zijn/haar werktijd als bedrijfsjurist inhouse werkzaam is bij een of meer in Nederland werkzame organisaties met een privaatrechtelijke rechtsvorm die:
  •  (i) in hoofdzaak ondernemingsactiviteiten uitoefenen; of
  •  (ii) uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verlenen aan één bepaalde organisatie als sub i bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen; of
  •  (iii) in stand worden gehouden ter behartiging van de belangen van één of meer organisaties als sub i bedoeld; en
 • c. zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel besteedt aan werkzaamheden van juridische aard, die uitsluitend betrekking hebben op de eigen juridische aangelegenheden van organisaties als sub b.i of b.iii bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen.
  •  Het bestuur kan ontheffing verlenen van de criteria genoemd sub b. en c. Ter precisering van de criteria genoemd sub b. en c. kunnen door het bestuur nadere regels worden gesteld.

2) Nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating tot het gewone lidmaatschap. Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep open op de Commissie van Discipline genoemd in artikel 14. Tegen de uitspraak van deze Commissie is geen beroep mogelijk.

Delen:

Meer berichten van partner

Scroll naar boven