lccv zoekt een

Commissievoorzitter LCvV

Deel deze vacature:

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorginstellingen. De LCvV is onafhankelijk en onpartijdig. De commissie wordt in stand gehouden door zes brancheorganisaties in de zorg en drie organisaties voor cliëntenraden die hiertoe een stuurgroep hebben opgericht. De LCvV behandelt zaken in alle sectoren van de zorg op locaties door heel Nederland op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) en het LCvV reglement.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter is de stuurgroep LCvV per 1 januari 2024 op zoek naar een opvolgend:

Commissievoorzitter LCvV

Werkzaamheden

De voorzitter begeleidt de commissie en werkt nauw samen met de ambtelijk secretaris van de LCvV. De werkzaamheden bestaan uit de beoordeling van nieuwe zaken op ontvankelijkheid en bevoegdheid, sturing geven aan hoorzittingen en het verrichten van de eindredactie op de ambtelijk geconcipieerde verslagen en uitspraken. De voorzitter woont daarnaast twee keer per jaar een vergadering van de LCvV stuurgroep bij en zit de halfjaarlijkse plenaire commissievergaderingen voor. De tijdsbesteding varieert tussen de 0 en 16 uur per maand, al naar gelang het aantal ingediende zaken. De voorzitter kan desgewenst een beroep doen op de twee waarnemend voorzitters.

Profiel

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een jurist met ruime ervaring in het leiden van formele zittingen. De voorzitter dient te beschikken over gedegen en actuele kennis van het gezondheidsrecht en medezeggenschapsrecht. De voorzitter die wij zoeken is in staat om met de verschillende doelgroepen (cliëntenraden en bestuurders in de zorg) goed te communiceren en zowel zelfstandig als in samenspraak met de commissieleden knopen te kunnen doorhakken. Om te komen tot gedragen uitspraken dient de voorzitter te beschikken over een scherp analytisch vermogen en een onafhankelijke en neutrale houding naar alle betrokkenen. De voorkeur gaat uit naar een (oud) rechter of rechter-plaatsvervanger of iemand met ruime ervaring in alternatieve (zorg)geschilbeslechting. Wij vragen, gezien de wisselende caseload, een zekere mate van flexibiliteit alsmede voldoende beschikbaarheid zodat verzoeken binnen de reglementaire termijnen behandeld kunnen worden.

Overig

De zittingstermijn is vier jaar, met eenmalig de mogelijkheid tot herbenoeming. Voor deze functie wordt een vaste vergoeding per bijeenkomst uitgekeerd (op het BRRA afgestemd, in 2023 € 409,- per bijeenkomst), en een jaarlijkse vaste vergoeding voor de overige werkzaamheden alsmede een reiskostenvergoeding.  Meer informatie over de LCvV is te vinden op www.vertrouwenslieden.nl

Reageren?

Uw brief met CV kunt u richten aan:

LCvV Stuurgroep – t.a.v.  Mevrouw mr. L. Bos, ambtelijk secretaris

Per e-mail: info@vertrouwenslieden.nl

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden na afronding van de procedure vernietigd. Wij streven naar een benoeming die uiterlijk 1 januari 2024 zal ingaan.

Vragen over de vacature kunt u stellen via info@vertrouwenslieden.nl of telefonisch via 06-11 45 21 67

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature:

Geplaatst op: 10 juli 2023
Verloopdatum: 11/09/2023

Vacaturekenmerken

Branches

Functie type

Praktijkgebieden

Dienstverband

Vast

Aanstelling

Parttime

Opleidingsniveau

WO
Scroll naar boven